សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង​ បានរៀបចំពិធី​ហូបអំបុក

សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង​ បានរៀបចំពិធី​ហូបអំបុក

On Wednesday, November 13th, 2019 in Ceremony. No Comments

សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង​ បានរៀបចំពិធី​ហូបអំបុក​ទូទាំងប្រទេស ដេីម្បីការពារជាតិ​ សាសនា​ និងព្រះមហាក្សត្រ​ នឹងញាំុអាហារសាមគ្គីរួមគ្នា​ ដេីម្បីអបអរសាទរ [….]

Read more >>

Happy the 66th anniversary of Cambodia’s Independence Day 09 November 1953

Happy the 66th anniversary of Cambodia’s Independence Day 09 November 1953

On Wednesday, November 13th, 2019 in Ceremony. No Comments

Happy the 66th anniversary of Cambodia’s Independence Day 09 November 1953 – 09 November 2019 […]

Read more >>

Ceremony for swimming stadium in The University of Battambang

Ceremony for swimming stadium in The University of Battambang

On Saturday, October 26th, 2019 in Ceremony. No Comments

On Wednesday morning of August 14th, 2019 Samdech Kralahom Sar Kheng, Deputy Prime-minister, Minister of Interior […]

Read more >>

បច្ចេកវិទ្យា សហគ្រិនភាព កសិកម្ម និងឱកាសការងារ

បច្ចេកវិទ្យា សហគ្រិនភាព កសិកម្ម និងឱកាសការងារ

On Friday, October 25th, 2019 in Ceremony, Workshop. No Comments

នាថ្ញៃទី ០៣កើត និង០៤កើត ខែស្រាពណ៌ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស ២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ញៃទី ០៣ និង០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង [….]

Read more >>

The Inauguration Ceremony of INDIA CORNER in the library of the UBB

The Inauguration Ceremony of INDIA CORNER in the library of the UBB

On Friday, May 3rd, 2019 in Ceremony. No Comments

On Thursday morning of 2nd May, 2019 Her Excellency Manika JAIN, Ambassador of India […]

Read more >>

EU Photo Exhibition

EU Photo Exhibition

On Monday, March 4th, 2019 in Ceremony. No Comments

On Friday morning, January 18, 2019 the University of Battambang collaborated with European Union Embassy to the Kingdom of Cambodia to organize an opening ceremony for “EU photo exhibition” […]

Read more >>

her excellency  Sieng emtotim, Rector has been invited to visit and donate some foodstuffs

her excellency Sieng emtotim, Rector has been invited to visit and donate some foodstuffs

On Thursday, December 13th, 2018 in Ceremony. No Comments

On Monday, March 3, the month of May 2562 On December 10, 2018, her excellency Sieng emtotim, Rector and Sonsa of Battambang University has been invited to visit and donate some foodstuffs to young people in the Hope World Education Center. Bovel District, Battambang Province.

Read more >>

The Ministry of Education plans to spend $ 90 million on  education

The Ministry of Education plans to spend $ 90 million on education

On Friday, December 7th, 2018 in Ceremony, Congratulations. No Comments

The Ministry of Education plans to spend $ 90 million to improve the quality of five higher education in Cambodia.

Read more >>

Open the  ceremony of Foundation Year, Master and Doctoral degree

Open the ceremony of Foundation Year, Master and Doctoral degree

On Saturday, December 1st, 2018 in Ceremony. No Comments

Postgraduate School and Department of Foundation Year of University of Battambang (UBB) organized the Opening ceremony of Foundation Year, Master and Doctoral degree for the academic year 2018-2019 in UBB

Read more >>

H.E. Sieng Emtotim​ Rector of UBB were invited to attend the National Day of Remembrance

H.E. Sieng Emtotim​ Rector of UBB were invited to attend the National Day of Remembrance

On Tuesday, May 22nd, 2018 in Ceremony. No Comments

On Saturday morning, May 19th, 2018 at 7:00a.m, the H.E. Nguon

Read more >>