ដំណឹងជ្រើសរើសសិក្ខាកាម

ដំណឹងជ្រើសរើសសិក្ខាកាម

On Saturday, October 26th, 2019 in Announcement, Opportunities. No Comments

ដំណឹងជ្រើសរើសសិក្ខាកាម ដើម្បីចូលរួមបណ្តុះបណ្តាលអ្នកជំនាញវ័យក្មេងក្នុងវិស័យធនាគារ នៅ […]

Read more >>

Professeur.e FLE au sein de la filière francophone de l’Université de Battambang

Professeur.e FLE au sein de la filière francophone de l’Université de Battambang

On Thursday, July 4th, 2019 in Announcement, Internship, Opportunities. No Comments

Professeur.e FLE au sein de la filière francophone de l’Université de Battambang [..]

Read more >>

Job Opportunity

Job Opportunity

On Friday, May 3rd, 2019 in Announcement, Opportunities. No Comments

ឱកាសការងារសម្រាប់ប្អូនៗនិស្សិត​ និងអ្នកខេត្តបាត់ដំបង

Read more >>

Graduate Scholarship Program for Excellent Foreign Students (EFS)

Graduate Scholarship Program for Excellent Foreign Students (EFS)

On Thursday, March 7th, 2019 in Announcement, Opportunities, Scholarship. No Comments

អាហារូបករណ៍​​ពី​វិទ្យាស្ថាន​ Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT) និង​សាកលវិទ្យាល័យ​ Thammasat […]

Read more >>

Announcement !!! Scholarships, Master’s degree in Australia

Announcement !!! Scholarships, Master’s degree in Australia

On Tuesday, March 5th, 2019 in Announcement, Opportunities, Scholarship. No Comments

ឱកាសអាហារូបករណ៍ សម្រាប់និស្សិតកម្ពុជាចំនួនប្រមាណ៤៥កន្លែង ទៅបន្ដការសិក្សាថ្នាក់ក្រោយឧត្ដមសិក្សានៅប្រទេសអូស្រ្តាលី។ ចូលរួមទាំងអស់គ្នាដោយសេរី! […]

Read more >>

Job Opportunities!

Job Opportunities!

On Friday, December 14th, 2018 in Opportunities. No Comments

The secretariat of the Secretariat of the Southeast Asian Ministers of Education Secretariate in Bangkok, Thailand, is seeking the Selection Officer for the position of Deputy Chief of Secretariat of SEAMEO.

Read more >>