សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង រៀបចំសន្និបាតបូកសរុបការងារប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ និងលើកទិសដៅការងារ ឆ្នាំ២០២០

សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង រៀបចំសន្និបាតបូកសរុបការងារប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ និងលើកទិសដៅការងារ ឆ្នាំ២០២០

On Friday, January 17th, 2020 in Uncategorized. No Comments

សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទ ៤រោច ខែបុស្ស ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស ២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០នេះ បានរៀបចំសន្និបាតបូកសរុប…

Read more >>

State Exam for Master Degree Students

State Exam for Master Degree Students

On Friday, January 17th, 2020 in Uncategorized. No Comments

On Saturday of January 11, 2020 Postgraduate School of the University of Battambang organized a state exam

Read more >>

Blessing Ceremony for Confucius Institute at University of Battambang

Blessing Ceremony for Confucius Institute at University of Battambang

On Friday, January 17th, 2020 in Uncategorized. No Comments

On Thursday morning of January 9, 2020 The University of Battambang organized blessing ceremony at Confucius Institute……

Read more >>

UBB research team is conducting the “ecological assessment of Sangker River health ecosystem using benthic diatom”

UBB research team is conducting the “ecological assessment of Sangker River health ecosystem using benthic diatom”

On Thursday, December 19th, 2019 in Uncategorized. No Comments

Under the cooperation between Laboratory of Freshwater Ecology (ECOFRESH) , University of Battambang and Laboratoire d’Ecologie et Diversité Biologique (EDB/CNRS/UT3-PS) of the

Read more >>

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ

On Friday, November 1st, 2019 in Uncategorized. No Comments

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ  

Read more >>

Final Steering Committee Meeting

Final Steering Committee Meeting

On Tuesday, September 17th, 2019 in Uncategorized. No Comments

Download: Photo_Final_Meeting September 15, 2019 at Siem Reap, His Excellency Dr. Touch Visalsok, Secretary of State of the Ministry of Education, Youth and Sport (MoEYS) presided over the CONSEA Project “Final Steering Committee Meeting” at Alliance Française, Siem Reap city. This project is a three years project with the aim: To develop/reform a best-practice curriculum […]

Read more >>

Workshop on Situation of Students and Depression Disorder in Cambodia Society

Workshop on Situation of Students and Depression Disorder in Cambodia Society

On Tuesday, March 5th, 2019 in Uncategorized, Workshop. No Comments

On Monday afternoon of January 28, 2019 the University of Battambang (UBB) organized a workshop on “Situation of Students and Depression Disorder in Cambodia Society”​ […]

Read more >>

Join freely !!!

Join freely !!!

On Thursday, December 13th, 2018 in Uncategorized. No Comments

Join freely !!!

Read more >>

On Thursday, November 8th, 2018 in Uncategorized. No Comments

The Japan Recruiting Notes Communications Co. Ltd. had met with Dr. Sam Rany, vice rector of UBB and Mr. Tieng Morin, dean of Faculty of Business Administration and Tourism to discuss as well as disseminate information about internship

Read more >>

On Monday, November 5th, 2018 in Uncategorized. No Comments

University of Battambang to organize a workshop on “Overview of Japan’s Official Development Assistance and other collaboration of JICA in Cambodia”.

Read more >>