កម្មវិធីជួយគាំទ្រផ្លូវចិត្តតាមទូរស័ព្ទដោយសេរី និងឥតបង់ថ្លៃ

On Tuesday, April 28th, 2020 in Uncategorized. No Comments

សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនមាតាបិតា អាណាព្យាបាលនិសិ្សត និងនិសិ្សត ក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់អោយបានជ្រាបថា៖ ក្នុងកំឡុងពេលនៃការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ១៩នេះ សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង បានសហការជាមួយ សមាគមចិត្តសាស្រ្តអាឌឺប៉ាស់, មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបាត់ដំបង និងមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តបាត់ដំបង នឹងផ្តល់កម្មវិធីជួយគាំទ្រផ្លូវចិត្តតាមទូរស័ព្ទដោយសេរី និងឥតបង់ថ្លៃ ដែលមានក្រុមអ្នកចិត្តសាស្រ្ត មានក្រមសីលធម៌ វិជ្ជាជីវៈ និងជំនាញច្បាស់លាស់ រងចាំទទួលពិភាក្សាតាមទូរសព្ទ រៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ។ សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ពួកគាត់តាមរយៈលេខ 095 47 38 58 / 066 81 22 24 / 069 23 28 27។


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


ព័ត៌មានទូទៅ