ការប្រកួតប្រជែងទេពកោសល្យពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកសកល អាលីបាបា ឆ្នាំ២០២០

On Tuesday, April 28th, 2020 in Uncategorized. No Comments

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី៖ ការប្រកួតប្រជែងទេពកោសល្យពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកសកល អាលីបាបា (The Alibaba Global E-commerce Telent – GET) ដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅសាកវិទ្យាល័យបាត់ដំបង ចាប់ពីខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ខាងមុខនេះ។

សម្រាប់រង្វាន់ចុងក្រោយនៃប្រកួតប្រជែងសកលមាន៖
– Champoin៖ ១៤,០០០ ដុល្លារនៃមូលនិធិអាជីវកម្ម + ដំណើរស្វែងរករបកគំហើញសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលដែលបានឧបត្ថម្ភយ៉ាងពេញទំហឹងទៅកាន់ការិយាល័យរបស់ Alibaba នៅទីក្រុងហាំងចូវប្រទេសចិន + ការចូលទៅក្នុងធនាគារ Alibaba GET Talent ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកណែនាំសក្តានុពល វិនិយោគិន និងឱកាសអាជីវកម្ម។
– កន្លែងទី ២៖ ៧,០០០ ដុល្លារនៃមូលនិធិអាជីវកម្ម + ការចូលធនាគារ Alibaba GET Talent ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកណែនាំសក្តានុពល វិនិយោគិន និយោជក និងឱកាសអាជីវកម្ម។
– ចំណាត់ថ្នាក់ទីបីៈ ១,៤០០ ដុល្លារនៃមូលនិធិអាជីវកម្ម + ការចូលធនាគារ Alibaba GET Talent ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកណែនាំសក្តានុពល វិនិយោគិននិយោជក និងឱកាសអាជីវកម្ម

លក្ខណ្ណនៃអ្នកចូលរួម៖
កម្មវិធី Alibaba GET Global Challenge គឺជាការប្រកួតប្រជែងសម្រាប់សហគ្រិនវ័យក្មេងនិងវ័យក្មេងដែលបំពេញតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដូចខាងក្រោមៈ
១. អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ៣០ ឆ្នាំ
២. ចុះឈ្មោះជាក្រុមដែលមានសមាជិកពី ៣-៥ នាក់ដែលមានសមាជិកយ៉ាងតិចម្នាក់ដែលអាចប្រាស្រ័យទាក់ទងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាភាសាអង់គ្លេស។
៣. មានគំនិតអាជីវកម្មថ្មីឬអាជីវកម្មដែលមានអាយុតិចជាង ១ ឆ្នាំ។
៤- មិនបានទទួលការឧបត្ថម្ភថវិកាពីស្ថាប័នចំនួនជាង ១០០,០០០ ដុល្លារសម្រាប់គម្រោងបច្ចុប្បន្ន។
ព័ត៌មានបន្ថែមនឹងជម្រាបជូននៅពេលក្រោយ។


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


ព័ត៌មានទូទៅ