ការប្រកួត “ទេពកោសល្យពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកសកល អាលីបាបា ឆ្នាំ២០២០” ត្រូវបានបញ្ចប់

On Monday, August 10th, 2020 in Competition. No Comments

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតប្រជែង “ទេពកោសល្យពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកសកល អាលីបាបា ឆ្នាំ២០២០” ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង និងសាលាធុរកិច្ច អាលីបាបា ក្រោមកិច្ចសហការ និងឧបត្តម្ភកម្មវិធី ពីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ក្រុមហ៊ុន អ៊ីនធើណិត អនឡាញ  សាកលវិទ្យាល័យ គួយលីន ប្រទេសចិន និងក្រុមហ៊ុន Cambodia Internet Start-up Association ត្រូវបានរៀបឡើងដោយភាពរលូន និងជោគជ័យ។ ការប្រកួតប្រជែងនេះ គឺជាលើកដំបូងបំផុត នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង ទទួលបានសិទ្ធិក្នុងការរៀបចំ ដើម្បីចម្រាញ់យកក្រុមដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ធ្វើការប្រកួតប្រជែងតាមរយៈអនឡាញ ជាលក្ខណៈសកល។ កម្មវិធីនេះមានគោលបំណងអោយយុវជនខ្មែរចូលរួមបញ្ចេញសមត្ថភាពស្វែងរកដំណោះស្រាយបែប ឌីជីថល ក្នុងបរិបទនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ កូវីដ ១៩នេះ។ តាមរយៈកម្មវិធីនេះយើងបានធ្វើការជ្រើសរើស និងចូលរួមពីនិស្សិតចំនួន ១១៤ រូប ស្មើនឹង ២៧ ក្រុម ដែលពួកគាត់មកពីសាកលវិទ្យាល័យចំនួន ១៧ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ឆ្លងតាមរយៈការវាយតម្លៃយ៉ាងហ្មត់ចត់ពីសំណាក់គណៈកម្មការប្រកបដោយសុក្រិតភាព យើងបានរកឃើញ ៣ ក្រុម ដើម្បីបន្តទៅប្រកួតនៅវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រផងដែរ។ កម្មវិធីនេះអាចសម្រេចទៅបានដោយកិច្ចសហការពីក្រុមហ៊ុន អ៊ីនធើណិតអនឡាញ ក្រុមហ៊ុន Cambodia Internet Start-up Association, ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនរវានុវត្តន៍ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និងក្រសួងទេសចរណ៍ ក៍ដូចជាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតជាច្រើន។


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


ព័ត៌មានទូទៅ