បទបង្ហាញស្តីពី “ព័ត៌មានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅប្រទេសឥណ្ឌា”

On Monday, October 24th, 2016 in Presentation Program. No Comments

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦នេះ ឯកឧត្តម Naveen Srivastava ឯកអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌាប្រចាំនៅកម្ពុជាបានអញ្ជើញជាអធិបតីផ្តល់នូវបទបង្ហាញផ្ទាល់ស្តីពី “ព័ត៌មានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅប្រទេសឥណ្ឌា” ជូនដល់សាស្រ្តាចារ្យ បុគ្គលិក និងនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ ឯកឧត្តមសន្យាថា នឹងរៀបចំការតាំងពិពណ៌ព័ត៌មានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅប្រទេសឥណ្ឌា ដែលមានសាកលវិទ្យាល័យល្បីៗប្រមាណជា ២៥ សាកលវិទ្យាល័យមកចូលរួមបង្ហាញ និងរៀបចំនូវព្រឹត្តិការណ៍មហោស្រពសិល្បៈឥណ្ឌានៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងក្នុងពេលឆាប់នេះ។


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


ព័ត៌មានទូទៅ