មហាវិទ្យាល័យសង្គមសាស្រ្តនិងអភិឌ្ឍន៍សហគមន៍ នៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង ចាប់ផ្តើមទទួលចុះឈ្មោះចូលរៀន ចាប់ពីថ្ងៃផ្សព្វផ្សាយដំណឹងនេះតទៅ!!!!!

On Thursday, September 20th, 2018 in Announcement. No Comments

មហាវិទ្យាល័យសង្គមសាស្រ្តនិងអភិឌ្ឍន៍សហគមន៍ នៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង សូមស្វាគមន៍ចំពោះសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ក្នុងឆ្នាំសិក្សាថ្មីនេះ លើមុខជំនាញសិក្សាសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររួមមាន៖
• ជំនាញនីតិសាស្រ្ត(ច្បាប់)
• ជំនាញអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
• ជំនាញចិត្តវិទ្យា
• ជំនាញវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច និង
• ជំនាញសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្ម
ចាប់ផ្តើមទទួលចុះឈ្មោះចូលរៀន ចាប់ពីថ្ងៃផ្សព្វផ្សាយដំណឹងនេះតទៅ!!!!!
សាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមនៅជាន់ផ្ទាល់ដី អគារថ្មី នៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង (នៅចំពីក្រោយរូបសំណាកព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី៧)
ឬ ទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ៖ 016 909 701/088 565 8618/077 792 595
សូមអរគុណ!!!!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


ព័ត៌មានទូទៅ