សាលាក្រោយបរិញ្ញាបត្ររៀបចំការប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់​

On Friday, January 17th, 2020 in Uncategorized. 1 Comment

នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍​ ២រោច​ ខែបុស្ស​ ឆ្នាំកុរ​ ឯកស័ក​ ព.ស​ ២៥៦៣​ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី​ ១១​ ខែមករា​ ឆ្នាំ២០២០នេះ​ សាលាក្រោយបរិញ្ញាបត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង​ បាននឹងកំពុងរៀបចំការប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់​ របស់និស្សិតជំនាញ​គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម​(MBA) រដ្ឋបាលសាធារណៈ(MPA)​ នឹងជំនាញបង្រៀនភាសាអង់គ្លេស​(TESOL).


One response to “សាលាក្រោយបរិញ្ញាបត្ររៀបចំការប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់​”

  1. Adedayo Osho says:

    Good day from Nigeria, I am interested in pursuing a post graduate degree in your prestigious university.

    Kindly guide me on process(es) of application.

    Looking forward to hearing from you.

    10/03/2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


ព័ត៌មានទូទៅ