យុទ្ធសាស្រ្តបង្រៀន និងការវាយតម្លៃដែលលើកកម្ពស់ការត្រិរិះពិចារណា វគ្គ២

យុទ្ធសាស្រ្តបង្រៀន និងការវាយតម្លៃដែលលើកកម្ពស់ការត្រិរិះពិចារណា វគ្គ២

On Tuesday, September 27th, 2016 in Lecturer Exchange, Lecturer Volunteer, Workshop. No Comments

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ នេះ លោក ប៊ិន ឆុំ សាកលវិទ្យាធិការរងនៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង បានអញ្ជើញចូលរួមចែកវិញ្ញាបនបត្រដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង ជំនាញអក្សរ​ […]

Read more >>

អនុស្សរណៈយោគយល់ជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ Tongren ប្រទេសចិន

អនុស្សរណៈយោគយល់ជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ Tongren ប្រទេសចិន

On Wednesday, September 21st, 2016 in Cooperation Program, MOU. No Comments

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦នេះ តាមរយៈក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង បានចុះអនុស្សរណៈយោគយល់ជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ Tongren ប្រទេសចិនក្នុងកិច្ច […]

Read more >>

សហគមន៍អាស៊ាន ឆ្នាំ២០២៥៖ កាលានុវត្តភាពក្នុងចម្រុះភាព

សហគមន៍អាស៊ាន ឆ្នាំ២០២៥៖ កាលានុវត្តភាពក្នុងចម្រុះភាព

On Sunday, September 18th, 2016 in Workshop. No Comments

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦នេះ សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង សហការជាមួយវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិ កម្ពុជា-អាស៊ាន រៀបចំនូវបទបង្ហាញមួយស្តីពី៖ “សហគមន៍អាស៊ាន ឆ្នាំ២០២៥៖ កាលានុវត្តភាពក្នុង […]

Read more >>

ស្វាគមន៍គណៈប្រតិភូមកពីសាកលវិទ្យាល័យចំនួន ៥ នៅព្រះរាជាណាចក្រថៃ

ស្វាគមន៍គណៈប្រតិភូមកពីសាកលវិទ្យាល័យចំនួន ៥ នៅព្រះរាជាណាចក្រថៃ

On Monday, September 5th, 2016 in Cooperation Program, Exchange Program, Workshop. No Comments

កាលពីថ្ងៃទី ០៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦នេះ សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងបានទទួលស្វាគមន៍គណៈប្រតិភូមកពីសាកលវិទ្យាល័យចំនួន ៥ នៅព្រះរាជាណាចក្រថៃ សាកលវិទ្យាល័យ ប៊ូរ៉ាផា សាកលវិទ្យាល័យ […]

Read more >>

ដំណើរទស្សនៈកិច្ចរបស់ឯកឧត្តម Nuttavudh Photisaro ឯកអគ្គរាជទូតថៃ

ដំណើរទស្សនៈកិច្ចរបស់ឯកឧត្តម Nuttavudh Photisaro ឯកអគ្គរាជទូតថៃ

On Sunday, September 4th, 2016 in Cooperation Program, Official Visiting. No Comments

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ០៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦នេះ បន្ទាប់ពីធ្វើបុណ្យផ្កាប្រាក់រួមគ្នានៅវត្តដំរីសក្នុងក្រុងបាត់ដំបងរួចមក ឯកឧត្តម Nuttavudh Photisaro ឯកអគ្គរាជទូតថៃ ប្រចាំនៅកម្ពុជាបានដឹកនាំសាស្រ្តាចា្យ​ […]

Read more >>

បង្ហាញស្តីពីអាហារូបករណ៍ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតទៅសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុន

បង្ហាញស្តីពីអាហារូបករណ៍ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតទៅសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុន

On Friday, September 2nd, 2016 in Cooperation Program, Workshop. No Comments

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ០២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ នេះ ការិយាល័យអាហារូបករណ៍ JICE-JDS បានមកធ្វើបទបង្ហាញស្តីពីអាហារូបករណ៍ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតទៅសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុនជូនដល់សាស្រ្តាចារ្យ បុគ្គលិក និងមន្រ្តីរាជការនៅជុំវិញ […]

Read more >>