សារលិខិតចូលរួមរំលែកទុក្ខចំពោះ មរណភាពរបស់ស្វាមីលោកស្រីបណ្ឌិត វិជីនៀ ហ្គៀល ស៊ីមូន

សារលិខិតចូលរួមរំលែកទុក្ខចំពោះ មរណភាពរបស់ស្វាមីលោកស្រីបណ្ឌិត វិជីនៀ ហ្គៀល ស៊ីមូន

On Tuesday, November 28th, 2017 in Uncategorized. No Comments

សារលិខិតចូលរួមរំលែកទុក្ខចំពោះ មរណភាពរបស់ស្វាមីលោកស្រីបណ្ឌិត វិជីនៀ ហ្គៀល ស៊ីមូន អតីតសាស្រ្តាចារ្យ ភាសាអង់គ្លេសនៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង។    

Read more >>

លោកជំទាវ សៀង ឯមទទឹម សាកលវិទ្យាធិការ បានអញ្ចើញចូលរួមប្រជុំពិភាក្សាស្តីពី គម្រោងបណ្តុះបណ្តាលភាសាថៃ

លោកជំទាវ សៀង ឯមទទឹម សាកលវិទ្យាធិការ បានអញ្ចើញចូលរួមប្រជុំពិភាក្សាស្តីពី គម្រោងបណ្តុះបណ្តាលភាសាថៃ

On Thursday, November 16th, 2017 in Workshop. No Comments

កាលពីថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ កន្លងទៅថ្មីៗនេះ គណៈប្រតិភូនៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង ដែលដឹកនាំដោយ លោកជំទាវ សៀង ឯមទទឹម សាកលវិទ្យាធិការ នៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង

Read more >>

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាក្រោមប្រធានបទស្តីពី “គម្រោងយុទ្ធសាស្រ្តសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨ ដល់ ២០២២”

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាក្រោមប្រធានបទស្តីពី “គម្រោងយុទ្ធសាស្រ្តសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨ ដល់ ២០២២”

On Monday, November 13th, 2017 in The discussion. No Comments

នារសៀលgfgjjថ្ងៃទី១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ នៅសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងមានកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាមួយ ក្រោមវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់

Read more >>