អបអរសាទរដល់និស្សិតបរទេសពីររូប ដែលបានបញ្ចប់វគ្គសិក្សារយៈពេល៥ខែ នៅសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង

អបអរសាទរដល់និស្សិតបរទេសពីររូប ដែលបានបញ្ចប់វគ្គសិក្សារយៈពេល៥ខែ នៅសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង

On Saturday, January 27th, 2018 in Exchange Program. No Comments

នាព្រឹកថ្ងៃសុក្រ ១០កើត ខែមាឃ ឆ្នាំរការ នព្វស័ក ព.ស ២៥៦១ ត្រូវនឹងថ្ងៃសុក្រ ទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង

Read more >>

អបអរសាទរនិស្សិត ឈ្មោះ រ៉ន ចាន់ធឿនមានឱកាសទៅសិក្សានៅប្រទេសកូរ៉េ

អបអរសាទរនិស្សិត ឈ្មោះ រ៉ន ចាន់ធឿនមានឱកាសទៅសិក្សានៅប្រទេសកូរ៉េ

On Friday, January 26th, 2018 in Scholarship. 1 Comment

សូមអបអរសាទរនិស្សិតដេប៉ាតឺម៉ង់ភាសាកូរ៉េ វិទ្យាស្ថានភាសាបរទេស នៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង

Read more >>

អបអរសាទរនិស្សិត ឈ្មោះ ឃឹម កណ្ណិកា មានឱកាសទៅសិក្សានៅប្រទេសកូរ៉េ

អបអរសាទរនិស្សិត ឈ្មោះ ឃឹម កណ្ណិកា មានឱកាសទៅសិក្សានៅប្រទេសកូរ៉េ

On Friday, January 26th, 2018 in Scholarship. No Comments

សូមអបអរសាទរនិស្សិតដេប៉ាតឺម៉ង់ភាសាកូរ៉េ វិទ្យាស្ថានភាសាបរទេស នៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង ឈ្មោះ ឃឹម កណ្ណិកា

Read more >>

បានរៀបចំពិធី ចែកកុំព្យូទ័រចំនួនដប់ប្រាំគ្រឿង ជូនដល់និស្សិតជំនាញវិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល

បានរៀបចំពិធី ចែកកុំព្យូទ័រចំនួនដប់ប្រាំគ្រឿង ជូនដល់និស្សិតជំនាញវិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល

On Friday, January 26th, 2018 in Ceremony. No Comments

នាព្រឹកថ្ងៃពុធ ៨កើត ខែមាឃ ឆ្នាំរការ នព្វស័ក ព.ស ២៥៦១ ត្រូវនឹងថ្ងៃពុធទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ នៅសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង

Read more >>

រៀបចំកិច្ចពិភាក្សាអំពីសូចនាករអភិវឌ្ឍន៍របស់គម្រោងWorld Bank

រៀបចំកិច្ចពិភាក្សាអំពីសូចនាករអភិវឌ្ឍន៍របស់គម្រោងWorld Bank

On Friday, January 26th, 2018 in The discussion. No Comments

នាល្ងាចថ្ងៃសុក្រ ទី១០កើត ខែមាឃ ឆ្នាំរការ នព្វស័ក ព.ស ២៥៦១ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ នៅ

Read more >>

អបអរសាទរនិស្សិតឈ្មោះ ពុជ ចាន់ណា មានឱកាសទៅសិក្សានៅប្រទេសកូរ៉េ

អបអរសាទរនិស្សិតឈ្មោះ ពុជ ចាន់ណា មានឱកាសទៅសិក្សានៅប្រទេសកូរ៉េ

On Friday, January 26th, 2018 in Scholarship, Uncategorized. No Comments

សូមអបអរសាទរនិស្សិតដេប៉ាតឺម៉ង់ភាសាកូរ៉េ វិទ្យាស្ថានភាសាបរទេស នៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង

Read more >>

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាក្នុងប្រធានបទ “ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាស្រាវជ្រាវដោយមិនចាំបាច់ប្រើអ៊ីនធឺណែត”

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាក្នុងប្រធានបទ “ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាស្រាវជ្រាវដោយមិនចាំបាច់ប្រើអ៊ីនធឺណែត”

On Tuesday, January 23rd, 2018 in The discussion. No Comments

នាព្រឹក ថ្ងៃច័ន្ទ ៦កើត ខែមាឃ ឆ្នាំរកា នព្វស័ក ព.ស. ២៥៦១ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង

Read more >>

រៀបចំការប្រលងប្រលងចូលរៀនសម្រាប់និស្សិតថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន

រៀបចំការប្រលងប្រលងចូលរៀនសម្រាប់និស្សិតថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន

On Tuesday, January 23rd, 2018 in Competition. No Comments

នាព្រឹក ថ្ងៃច័ន្ទ ៦កើត ខែមាឃ ឆ្នាំរកា នព្វស័ក, ព.ស. ២៥៦១ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងបានរៀប

Read more >>

(English) Advanced training course:“Ecological status assessment of rivers using benthic invertebrates”

(English) Advanced training course:“Ecological status assessment of rivers using benthic invertebrates”

On Monday, January 22nd, 2018 in Workshop. No Comments

Advanced training course: “Ecological status assessment of rivers using benthic invertebrates” given by Dr. Ilse Schwarzinger &

Read more >>