បានអញ្ជើញមកធ្វើការទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង (UBB)

បានអញ្ជើញមកធ្វើការទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង (UBB)

On Wednesday, February 28th, 2018 in Official Visiting. No Comments

នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារ៍ ១៣កើត ខែផល្គុន ឆ្នាំរកា នព្វស័ក ព.ស ២៥៦១ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨

Read more >>

បានធ្វើការពិភាក្សាពី ការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍រួមគ្នាផ្សេងៗ ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពស្រាវជ្រាវលើផ្នែកច្បាប់ អាហាររូបករណ៍

បានធ្វើការពិភាក្សាពី ការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍រួមគ្នាផ្សេងៗ ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពស្រាវជ្រាវលើផ្នែកច្បាប់ អាហាររូបករណ៍

On Wednesday, February 28th, 2018 in The discussion. No Comments

នាថ្ងៃច័ន្ទ ១២កើត ខែផល្គុន ឆ្នាំរកា នព្វស័ក ព.ស២៥៦១ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ មហាវិទ្យាល័យសង្គមសាស្រ្ដ

Read more >>

បានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី “កម្មវិធី WordPress Fundament”

បានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី “កម្មវិធី WordPress Fundament”

On Tuesday, February 27th, 2018 in Workshop. No Comments

នៅថ្ងៃច័ន្ទ ៥កើត ខែផល្គុន ឆ្នាំរការ នព្វស័ក ព.ស ២៥៦១ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៦ ខែកុម្ភៈ គ.ស ២០១៨

Read more >>

បានចុះទស្សនកិច្ចសិក្សាមួយទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលកម្ចាត់មីនកម្ពុជា (CMAC)

បានចុះទស្សនកិច្ចសិក្សាមួយទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលកម្ចាត់មីនកម្ពុជា (CMAC)

On Monday, February 26th, 2018 in Official Visiting. No Comments

នាថ្ងៃពុធ ៧កើត ខែផល្គុន ឆ្នាំរកា នព្វស័ក ព.ស២៥៦១ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨

Read more >>

បានរៀបចំការប្រលង សំណេរបញ្ចប់ឆមាសលើកទី១

បានរៀបចំការប្រលង សំណេរបញ្ចប់ឆមាសលើកទី១

On Monday, February 26th, 2018 in Ceremony. No Comments

នាព្រឹក ថ្ងៃច័ន្ទ ៨,៩កើត ខែផល្គុន ឆ្នាំរកា នព្វស័ក, ព.ស. ២៥៦១ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ២២ ដល់២៣

Read more >>

បានអញ្ជើញមកធ្វើការស្រាវជ្រាវលើគោលនយោបាយអប់រំឧត្តមសិក្សានៅបណ្តាប្រទេសអាស៊ានចំនួន ១០

បានអញ្ជើញមកធ្វើការស្រាវជ្រាវលើគោលនយោបាយអប់រំឧត្តមសិក្សានៅបណ្តាប្រទេសអាស៊ានចំនួន ១០

On Wednesday, February 21st, 2018 in Ceremony. No Comments

នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទ ៥កើត ខែផល្គុន ឆ្នាំរកា នព្វស័ក ព.ស ២៩៦០ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៩ ខែកុម្ភៈឆ្នាំ ២០១៨

Read more >>

បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីមួយស្តីពីការគ្រប់គ្រង Projects In Controlled Environments (PRINCE2)

បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីមួយស្តីពីការគ្រប់គ្រង Projects In Controlled Environments (PRINCE2)

On Wednesday, February 21st, 2018 in Ceremony. No Comments

នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារ៍ ០៦កើត ខែផល្គុន ឆ្នាំរកា នព្វស័ក ព.ស ២៩៦០ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ២០ ខែកុម្ភៈឆ្នាំ ២០១៨ សិក្ខាកាមចំនួនបី

Read more >>

សូមថ្លែងអំណរគុណដល់បុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តរបស់អង្គការកយកា និង លោកស្រីបណ្ឌិត ចូ មុនហ៊ី

សូមថ្លែងអំណរគុណដល់បុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តរបស់អង្គការកយកា និង លោកស្រីបណ្ឌិត ចូ មុនហ៊ី

On Tuesday, February 13th, 2018 in Uncategorized. No Comments

សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តរបស់អង្គការកយកា

Read more >>

បានធ្វើបទបង្ហាញស្តីអំពីការរៀបចំ Catalogue សម្រាប់បរិញ្ញាបត្រ និងថ្នាក់ក្រោយឧត្តម

បានធ្វើបទបង្ហាញស្តីអំពីការរៀបចំ Catalogue សម្រាប់បរិញ្ញាបត្រ និងថ្នាក់ក្រោយឧត្តម

On Saturday, February 10th, 2018 in The discussion. No Comments

កាលពីព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៨កើត ខែមាឃ ឆ្នាំរការ នព្វស័ក ព.ស ២៥៦១ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី០៨ ខែកុម្ភៈ

Read more >>

អបអរសាទរនិស្សិត ឈ្មោះ សិទ្ធ សុធា បានទៅចូលរួមកម្មវិធីបោះជំរុំនៅសាកលវិទ្យាល័យ SUT

អបអរសាទរនិស្សិត ឈ្មោះ សិទ្ធ សុធា បានទៅចូលរួមកម្មវិធីបោះជំរុំនៅសាកលវិទ្យាល័យ SUT

On Friday, February 9th, 2018 in Ceremony. No Comments

សូមអបអរសាទរនិស្សិតឆ្នាំទី៣ នៃមហា វិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យា និងព័ត៌មានវិទ្យា

Read more >>