សេចក្តីជូនដំណឹងអំពី​អាហារូបករណ៍នៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិសេអ៊ូល

សេចក្តីជូនដំណឹងអំពី​អាហារូបករណ៍នៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិសេអ៊ូល

On Sunday, August 26th, 2018 in Announcement, Scholarship. No Comments

សាកលវិទ្យាល័យជាតិសេអ៊ូលមានសេចក្តីរីករាយ

Read more >>

សេចក្តីជូនដំណឹង!!!

សេចក្តីជូនដំណឹង!!!

On Saturday, August 25th, 2018 in Announcement. No Comments

សេចក្តីជូនដំណឹង!!!

Read more >>

(English) Exchange Program

(English) Exchange Program

On Friday, August 24th, 2018 in Exchange Program. No Comments

Excellent, Indicator Paper of Silver Nanoparticle as a Detector of Heavy Metal Mercury

Read more >>

សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំមួយលើការគ្រប់គ្រងការរាតត្បាត

សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំមួយលើការគ្រប់គ្រងការរាតត្បាត

On Friday, August 24th, 2018 in meeting. No Comments

នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១២កើត ស្រាពណ៍ ឆ្នាំច សំរឹទ្ធិស័ក

Read more >>

JICE បានរៀបចំសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយពីអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់

JICE បានរៀបចំសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយពីអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់

On Saturday, August 18th, 2018 in Uncategorized, Workshop. No Comments

នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ ៧កើត ខែស្រាពណ៍ ឆ្នាំច សំរឹទ្ធិស័ក

Read more >>

សេចក្តីជូនដំណឹង!!!

សេចក្តីជូនដំណឹង!!!

On Saturday, August 18th, 2018 in Announcement. No Comments

(English) Workshop: Opportunities to become a young research fellow at future forum

Read more >>

​សេចក្តីជូនដំណឹង!!!!!!!

​សេចក្តីជូនដំណឹង!!!!!!!

On Monday, August 13th, 2018 in Announcement. No Comments

សេចក្តីជូនដំណឹង!!!!!!!  

Read more >>

សូមអបអរសាទរដល់ កញ្ញា ឡេង លក្ខិណាដែលទទួលបានការសិក្សានៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ

សូមអបអរសាទរដល់ កញ្ញា ឡេង លក្ខិណាដែលទទួលបានការសិក្សានៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ

On Monday, August 13th, 2018 in Congratulations. No Comments

សូមអបអរសាទរដល់ កញ្ញា ឡេង លក្ខិណា ជានិស្សិតជំនាញភាសាកូរ៉េឆ្នាំ

Read more >>

អបអរសាទរដល់ លោកយឿម សាលី  ដែលទទួលបានអាហារូបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសកូរ៉េ

អបអរសាទរដល់ លោកយឿម សាលី ដែលទទួលបានអាហារូបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសកូរ៉េ

On Monday, August 13th, 2018 in Congratulations. 1 Comment

សូមអបអរសាទរដល់ លោកយឿម សាលី សាស្រ្តាចារ្យភាសាកូរ៉េ

Read more >>

សេចក្តីជូនដំំណឹងពីការសិក្ខាសាលា

សេចក្តីជូនដំំណឹងពីការសិក្ខាសាលា

On Saturday, August 11th, 2018 in Announcement. No Comments

តើអ្នកជាបេក្ខជនបណ្ឌិត ឬអ្នកមានបំណងបន្តយក

Read more >>