អបអរសាទរដល់សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងទទួលជោគជ័យគម្រោង Erasmus+Capacity

អបអរសាទរដល់សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងទទួលជោគជ័យគម្រោង Erasmus+Capacity

On Tuesday, October 29th, 2019 in Congratulations. No Comments

អបអរសាទរដល់សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង ដែលបានទទួលជោគជ័យដ៍ធំធេង នៅក្នុងការអនុវត្តគម្រោង Erasmus + សម្រាប់ការកសាងសមត្ថភាពនៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានៅ [….]

Read more >>

Job Announcement

Job Announcement

On Tuesday, October 29th, 2019 in Announcement. No Comments

~Position៖ Administration Officer ~Location៖ Battambang town ~Contact Email៖ finance@cambodianchildrenstrust.org ~Salary Range៖ $306-$407 ~Closing Date៖ 11-October-2019

Read more >>

មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចេកវិទ្យា បានរៀបចំការ ការពារសារណាបទសម្រាប់និស្សិត

មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចេកវិទ្យា បានរៀបចំការ ការពារសារណាបទសម្រាប់និស្សិត

On Tuesday, October 29th, 2019 in Competition. No Comments

ថ្ងៃអាទិត្យ ៩រោច ខែភទ្របទ ឆ្នាំកុរឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ នៅបន្ទប់ A1 នៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចេកវិទ្យា […..]

Read more >>

សូមអបអរសារទរដល់លោកឈនម៉ាទីណេទើបតែបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាញវិទ្យាសាស្រ្តសត្វ

សូមអបអរសារទរដល់លោកឈនម៉ាទីណេទើបតែបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាញវិទ្យាសាស្រ្តសត្វ

On Tuesday, October 29th, 2019 in Scholarship. No Comments

សូមអបអរសារទរដល់ លោក ឈន ម៉ាទីណេ ទើបតែបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ជំនាញវិទ្យាសាស្រ្តសត្វ ជំនាន់ទី១២ នៃមហាវិទ្យាល័យកសិកម្ម និងកែច្នៃអាហារ បានទទួលអាហារូបករណ៍ [….]

Read more >>

ពិធីចុះអនុស្សរណៈយោគយល់រវាងសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងជាមួយអង្គការយុវជនអន្តរជាតិ

ពិធីចុះអនុស្សរណៈយោគយល់រវាងសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងជាមួយអង្គការយុវជនអន្តរជាតិ

On Tuesday, October 29th, 2019 in MOU. No Comments

ពិធីចុះអនុស្សរណៈយោគយល់រវាងសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង ជាមួយអង្គការយុវជនអន្តរជាតិ ដើម្បីពិភពលោកកាន់តែប្រសើរ ក្នុងគោលបំណងផ្តល់ឱកាសដល់និស្សិតសាកល […..]

Read more >>

Quality Assurance in Higher Education

Quality Assurance in Higher Education

On Tuesday, October 29th, 2019 in Training Course. No Comments

នាថ្ងៃពុធ ៥រោច ដល់ ថ្ងៃសុក្រ ៧រោច ខែភទ្របទ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស ២៥៦៣ ត្រូវនឹង ថ្ងៃទី១៨ ដល់ ទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ លោកជំទាវសាកលវិទ្យាធិការ និងបុគ្គលិកអប់រំ […..]

Read more >>

គម្រោងហ្វូតឌីលើកទី២

គម្រោងហ្វូតឌីលើកទី២

On Tuesday, October 29th, 2019 in meeting. No Comments

គណៈប្រតិភូនៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងដឹកនាំដោយលោកបណ្ឌិត សំ រ៉ានី សាកលវិទ្យាធិការរង កញ្ញា ញូូង គឹមស៊ាង ប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់វិទ្យាសាស្រ្តសត្វ និងលោក វ័រ ភីរម្យ មន្រ្តី [….]

Read more >>

Emerging Technologies for Young Biotech Professional from ASEAN MS

Emerging Technologies for Young Biotech Professional from ASEAN MS

On Tuesday, October 29th, 2019 in Workshop. No Comments

Ms. Uy Sokheang, our master student in Sustainable Ecosystem Management is attending the ASEAN-INDIA Training Workshop […..]

Read more >>

ការអភិរក្សជីវៈចម្រុះ និងនិរន្តរភាពនៃការប្រើប្រាស់សេវាកម្មប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី

ការអភិរក្សជីវៈចម្រុះ និងនិរន្តរភាពនៃការប្រើប្រាស់សេវាកម្មប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី

On Tuesday, October 29th, 2019 in Cooperation Program, meeting. No Comments

សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង រួមសហការជាមួយសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ(កម្ពុជា) សាកលវិទ្យាល័យ អាន យ៉ាង និងសាកលវិទ្យាល័យ ខេន ធើ (វៀតណាម) សាកលវិទ្យាល័យ ទូលូ៣(បារាំង) […..]

Read more >>

ដំណឹងល្អសម្រាប់សិស្សានុសិស្សដែលទើបនឹងបញ្ចប់ថ្នាក់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

ដំណឹងល្អសម្រាប់សិស្សានុសិស្សដែលទើបនឹងបញ្ចប់ថ្នាក់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

On Tuesday, October 29th, 2019 in Announcement. No Comments

ដំណឹងល្អសម្រាប់សិស្សានុសិស្សដែលទើបនឹងបញ្ចប់ថ្នាក់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ និងមិនទាន់ជ្រើសរើសជំនាញដើម្បីសិក្សា! [….]

Read more >>