កិច្ចប្រជុំសម្របសម្រួលគណៈកម្មាធិការចម្រុះថ្នាក់ជាតិលើកទី២

On Friday, March 3rd, 2017 in Cooperation Program, The discussion, Workshop. No Comments

ឯកឧត្តម បណ្ឌិត ទូច វិសាលសុខ អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា អញ្ជើញជាអធិបតីបើកនូវកិច្ចប្រជុំសម្របសម្រួលគណៈកម្មាធិការចម្រុះថ្នាក់ជាតិលើកទី២ នៃគម្រោងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ និងផ្សព្វផ្សាយពីប្រព័ន្ទផលិតកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាពលើការគ្រប់គ្រងការរាតត្បាតកត្តាចង្រៃទៅលើដំឡូងមីក្នុងប្រទេសវៀតណាម កម្ពុជា និងថៃ (CASPS) និងសន្និសីទស្តីពីវិធានការដែលមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ជម្ងឺវីរុសម៉ូសាអ៊ីច ដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ជាលើកដំបូងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ដែលប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃទី ២-៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ នៅសាលប្រជុំ H2 នៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង។


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


ព័ត៌មានទូទៅ