ជួបគ្នានៅថ្ងៃបើកបវេសនកាលនៅថ្ងៃទី១ខែធ្នូឆ្នាំ២០១៨នេះ

On Wednesday, November 28th, 2018 in Announcement. No Comments

ជួបគ្នានៅថ្ងៃបើកបវេសនកាលនៅថ្ងៃទី១ខែធ្នូឆ្នាំ២០១៨នេះ
អតីតនិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង នឹងទទួលបានអាហារូបករណ៍ ២០% និង១៥% ភ្លាមៗសំរាប់មន្រ្តីរាជការ ដោយគ្រាន់តែមកចុះឈ្មោះក្នុងឆ្នាំសិក្សាថ្មីនេះ ចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃទី១ខែធ្នូឆ្នាំ២០១៨តែប៉ុននោះ! 
ការសិក្សាស្តង់ដារអន្តរជាតិ ការសិក្សាផ្តោតទៅលើការពង្រឹងជំនាញ ការសិក្សាផ្តោតទៅលើជំនាញអទិភាពក្នុងការអភិវឌ្ឈន៍ប្រទេសជាតិ។ និស្សិតជំនាញគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម រដ្ឋបាលសាធារណៈ និង TESOL មានអាទិភាពអាចជ្រើសយកបានទាំងការប្រលងចេញ និងការសរសេនិក្ខេបបទដើម្បីបញ្ចប់ការសិក្សារបស់ខ្លួន។👨🏻‍🎓👩🏻‍🎓👨🏿‍💼សាលារដ្ឋដែលធំជាងគេតែមួយគត់នៅប៉ែកពាយ័ព្យមួយនេះកំពុងនាំមកជូននូវជំនាញចំនួនប្រាំធំៗរួមមាន៖
១. កសិកម្មប្រកបដោយចីរភាព​
២. និរន្តរភាព នៃការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី
៣. គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម
៤. រដ្ឋបាលសាធារណៈ
៥. បង្រៀនភាសាអង់គ្លេស (TESOL)
និងថ្នាក់បណ្ឌិតតែមួយគត់ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅកម្ពុជាគឺ ជំនាញនិរន្តរភាពនៃការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី។ គ្រប់ជំនាញទាំងអស់សុទ្ធសឹងតែផ្តល់នូវអាហាររូបករណ៍ទៅក្រៅប្រទេស ឬការផ្លាស់ប្តូរការសិក្សានៅក្រៅប្រទេសសម្រាប់និស្សិតឆ្នើម។ សម្រាប់ព៍ត៍មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនង 017 395 979, 017 592 979, 096 555 25 75, 070 236 426។ សូមអរគុណ។


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


ព័ត៌មានទូទៅ