សេចក្ដីជូនដំណឹង!!!

On Tuesday, July 31st, 2018 in Announcement. No Comments

សេចក្ដីជូនដំណឹង!!!
សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង (UBB)មានកិត្ដិយស សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់បុគ្គលិក សាស្រ្ដាចារ្យ មន្រ្តីរាជការក្នុងខេត្តបាត់ដំបង ទាំងអស់ឱ្យបាបជ្រាបថា ការិយាល័យអាហាររូបករណ៍ JICE-JDS នឹងរៀបចំបទបង្ហាញស្តីអំពី អាហាររូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ទៅសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុន នៅថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ ចាប់ពីម៉ោង ៩:០០ ដល់ ១១:០០ ព្រឹក នៅបន្ទប់ H2 នៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង។ អាស្រ័យហេតុនេះ សូមបុគ្គលិក សាស្រ្ដាចារ្យ និងមន្រ្ដីរាជកាលទាំងអស់អញ្ជើញចូលរួមឱ្យបានច្រើនកុះករ!
ព័ត៌មានបន្ថែម៖ ០៥៣ ៦៦៦៦ ០០៩/ ០៩៦ ២៣៤៥ ៤៩៨


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


ព័ត៌មានទូទៅ