សេចក្តីជូនដំណឹង!!!

On Saturday, August 18th, 2018 in Announcement. No Comments

សេចក្តីជូនដំណឹង!!!
សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ សាស្រ្តាចារ្យ បុគ្គលិក និស្សិត និង សាធារណៈជន ទាំងអស់ ឲ្យបានជ្រាបថា វេទិកាអនាគត(Future Forum) នឹងរៀបចំសិក្ខាសាលាស្ដីពីឱកាសក្លាយជាអ្នកស្រាវជ្រាវវ័យក្មេងជាមួយវេទិកាអនាគត។

កាលបរិច្ចេទ៖ ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ ទី២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៨
ពេលវេលា ៖ ម៉ោង ០៩:០០ ដល់ម៉ោង១១: ០០ នាទី
ទីកន្លែង ៖ នៅអង្គការតម្លាភាពអន្ដរជាតិសាខាខេត្ដបាត់ដំបង

ចំណាំ៖ និស្សិតឆ្នាំទី៤ និង និស្សិតទើបបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្មីៗលើមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្រ្ដសង្គម ត្រូវបានលើកទឹកចិត្ដ

ព័ត៌មានបន្ថែមទាក់ទងមកកាន់៖
លេខទូរស័ព្ទ៖ ០៩២ ២០៤៤០៩
អ៊ីម៉ែល ៖ khoun.theara2010@gmail.com
វែបសាយ៖ https://www.futureforum.asia/home/yfp-fellows/
សូមអរគុណ!!!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


ព័ត៌មានទូទៅ