សេចក្តីជូនដំណឹង សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង បានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្ដីពី ការតានតឹងផ្លូវចិត្ត

On Thursday, April 26th, 2018 in Workshop. No Comments

សេចក្តីជូនដំណឹង
សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ សាស្រ្តាចារ្យ បុគ្គលិក និងនិស្សិតទាំងអស់ ឲ្យបានជ្រាបថា សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង នឹងរៀបចំសិក្ខាសាលាស្ដីពី ការតានតឹងផ្លូវចិត្ត និងការសិក្សា ក្រោមការអញ្ចើញចូលរួមរបស់ លោកវាគ្មិន អ៊ុំ ផ្លាកទីន ជាអ្នកជំនាញព្យាបាលជម្ងឺផ្លូវចិត្ត មកពីសមាគមព្យាបាលជម្ងឺផ្លូវចិត្តEMDRកម្ពុជា នៅទីក្រុងភ្នំពេញ។
កាលបរិច្ចេទ៖ ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៨
ពេលវេលា ៖ ម៉ោង ០៨:០០ ដល់ម៉ោង១០: ៣០ នាទីព្រឹក
ទីកន្លែង ៖ នៅបន្ទប់H2 នៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង
បញ្ជាក់៖ សាធារណៈជនទាំងអស់ ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមអញ្ជើញចូលរួមដោយសេរីកុំឲ្យឱកាសនេះកន្លងផុត។

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


ព័ត៌មានទូទៅ