សេចក្តីជូនដំណឹង

វគ្គតម្រង់ទិសសម្រាប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ និងថ្នាក់បណ្ឌិត លើជំនាញ “និរន្តរភាពនៃការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី” នៅសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង នឹងបើកទូលាយសម្រាប់និស្សិត និងសាធារណៈជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ ចង់ស្វែងយល់ពីកម្មវិធីសិក្សាថ្មី ស្តង់ដារអន្តរជាតិ។ ចូលរួមដោយសេរី ថ្ងៃ សុក្រ ទី 26 ខែតុលា ឆ្នាំ2018 ចាប់ពីម៉ោង ២ រសៀលតទៅ។

ព័ត៌មានទូទៅ