រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញអនុក្រឹត្យស្តីពីប្រតិទិនឈប់សម្រាកសាធារណៈសម្រាប់២០២០

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញអនុក្រឹត្យស្តីពីប្រតិទិនឈប់សម្រាកសាធារណៈសម្រាប់២០២០

On Tuesday, November 26th, 2019 in Announcement. No Comments

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញអនុក្រឹត្យស្តីពីប្រតិទិនឈប់សម្រាកសាធារណៈ ២០២០ ដោយកាត់បន្ថយចំនួនថ្ងៃឈប់សម្រាកចាប់ពីថ្ងៃទី ២៦ ដល់ ២២ ដើម្បី​ […..]

Read more >>

អាហារូបករណ៍​រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌា​នៅសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង

អាហារូបករណ៍​រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌា​នៅសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង

On Wednesday, November 13th, 2019 in Announcement. No Comments

ចូលរួមដោយសេរី​ ដេីម្បីត្រៀមខ្លួនចាប់យកអាហារូបករណ៍​ នៅក្នុងកម្មវិធីវេទិកាអាហារូបករណ៍រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌា​ នៅសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង [….]

Read more >>

ឱកាសការងារ!

ឱកាសការងារ!

On Wednesday, November 13th, 2019 in Announcement. No Comments

ឱកាសការងារ! [….]

Read more >>

Job Announcement

Job Announcement

On Tuesday, October 29th, 2019 in Announcement. No Comments

~Position៖ Administration Officer ~Location៖ Battambang town ~Contact Email៖ finance@cambodianchildrenstrust.org ~Salary Range៖ $306-$407 ~Closing Date៖ 11-October-2019

Read more >>

ដំណឹងល្អសម្រាប់សិស្សានុសិស្សដែលទើបនឹងបញ្ចប់ថ្នាក់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

ដំណឹងល្អសម្រាប់សិស្សានុសិស្សដែលទើបនឹងបញ្ចប់ថ្នាក់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

On Tuesday, October 29th, 2019 in Announcement. No Comments

ដំណឹងល្អសម្រាប់សិស្សានុសិស្សដែលទើបនឹងបញ្ចប់ថ្នាក់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ និងមិនទាន់ជ្រើសរើសជំនាញដើម្បីសិក្សា! [….]

Read more >>

ឱកាសការងារ

ឱកាសការងារ

On Saturday, October 26th, 2019 in Announcement. No Comments

សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងសូមជម្រាបដល់និស្សិតដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សា ឬ ទើបតែបញ្ចប់ការសិក្សាអោយបានជ្រាបថាៈ អង្គការ [….]

Read more >>

Precongress Advanced Training Courses

Precongress Advanced Training Courses

On Saturday, October 26th, 2019 in Announcement. No Comments

Pre-congress Advanced Training Courses on “Species Distribution & Biodiversity Measurements” […]

Read more >>

ដំណឹងជ្រើសរើសសិក្ខាកាម

ដំណឹងជ្រើសរើសសិក្ខាកាម

On Saturday, October 26th, 2019 in Announcement, Opportunities. No Comments

ដំណឹងជ្រើសរើសសិក្ខាកាម ដើម្បីចូលរួមបណ្តុះបណ្តាលអ្នកជំនាញវ័យក្មេងក្នុងវិស័យធនាគារ នៅ […]

Read more >>

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក

On Saturday, October 26th, 2019 in Announcement. No Comments

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក ជាមន្រ្តីឥណទានខ្នាតតូច និងមធ្យម របស់ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា ក.អ […]

Read more >>

(English) Professeur.e FLE au sein de la filière francophone de l’Université de Battambang

(English) Professeur.e FLE au sein de la filière francophone de l’Université de Battambang

On Thursday, July 4th, 2019 in Announcement, Internship, Opportunities. No Comments

(English) Professeur.e FLE au sein de la filière francophone de l’Université de Battambang [..]

Read more >>