ពិគ្រោះដេញថ្លៃជាសាធារណៈដើម្បីជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈ

ពិគ្រោះដេញថ្លៃជាសាធារណៈដើម្បីជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈ

On Wednesday, September 23rd, 2020 in Announcement. No Comments

សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង (សបដ) មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់បណ្តារក្រុមហ៊ុន

Read more >>

សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងប្រកាស់អោយក្រុមហ៊ុននានាចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈ

សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងប្រកាស់អោយក្រុមហ៊ុននានាចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈ

On Thursday, April 23rd, 2020 in Announcement. No Comments

សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង សូមអញ្ជើញបណ្តារក្រុមហ៊ុននានាចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ចំនួន ៣០គ្រឿង និងទូរទស្សន៍ខ្នាតធំ

Read more >>

(English) Looking for Computer Suppliers

(English) Looking for Computer Suppliers

On Friday, April 17th, 2020 in Announcement. No Comments

(English) We are looking for computer suppliers for our project called GREENCAP Project, co-funded by Erasmus+ Programme of the European Union.

Read more >>

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញអនុក្រឹត្យស្តីពីប្រតិទិនឈប់សម្រាកសាធារណៈសម្រាប់២០២០

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញអនុក្រឹត្យស្តីពីប្រតិទិនឈប់សម្រាកសាធារណៈសម្រាប់២០២០

On Tuesday, November 26th, 2019 in Announcement. No Comments

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញអនុក្រឹត្យស្តីពីប្រតិទិនឈប់សម្រាកសាធារណៈ ២០២០ ដោយកាត់បន្ថយចំនួនថ្ងៃឈប់សម្រាកចាប់ពីថ្ងៃទី ២៦ ដល់ ២២ ដើម្បី​ […..]

Read more >>

អាហារូបករណ៍​រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌា​នៅសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង

អាហារូបករណ៍​រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌា​នៅសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង

On Wednesday, November 13th, 2019 in Announcement. No Comments

ចូលរួមដោយសេរី​ ដេីម្បីត្រៀមខ្លួនចាប់យកអាហារូបករណ៍​ នៅក្នុងកម្មវិធីវេទិកាអាហារូបករណ៍រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌា​ នៅសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង [….]

Read more >>

ឱកាសការងារ!

ឱកាសការងារ!

On Wednesday, November 13th, 2019 in Announcement. No Comments

ឱកាសការងារ! [….]

Read more >>

Job Announcement

Job Announcement

On Tuesday, October 29th, 2019 in Announcement. No Comments

~Position៖ Administration Officer ~Location៖ Battambang town ~Contact Email៖ finance@cambodianchildrenstrust.org ~Salary Range៖ $306-$407 ~Closing Date៖ 11-October-2019

Read more >>

ដំណឹងល្អសម្រាប់សិស្សានុសិស្សដែលទើបនឹងបញ្ចប់ថ្នាក់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

ដំណឹងល្អសម្រាប់សិស្សានុសិស្សដែលទើបនឹងបញ្ចប់ថ្នាក់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

On Tuesday, October 29th, 2019 in Announcement. No Comments

ដំណឹងល្អសម្រាប់សិស្សានុសិស្សដែលទើបនឹងបញ្ចប់ថ្នាក់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ និងមិនទាន់ជ្រើសរើសជំនាញដើម្បីសិក្សា! [….]

Read more >>

ឱកាសការងារ

ឱកាសការងារ

On Saturday, October 26th, 2019 in Announcement. No Comments

សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងសូមជម្រាបដល់និស្សិតដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សា ឬ ទើបតែបញ្ចប់ការសិក្សាអោយបានជ្រាបថាៈ អង្គការ [….]

Read more >>

Precongress Advanced Training Courses

Precongress Advanced Training Courses

On Saturday, October 26th, 2019 in Announcement. No Comments

Pre-congress Advanced Training Courses on “Species Distribution & Biodiversity Measurements” […]

Read more >>