សេចក្តីជូនដំំណឹងពីការសិក្ខាសាលា

សេចក្តីជូនដំំណឹងពីការសិក្ខាសាលា

On Saturday, August 11th, 2018 in Announcement. No Comments

តើអ្នកជាបេក្ខជនបណ្ឌិត ឬអ្នកមានបំណងបន្តយក

Read more >>

ដំណឹងពិសេស!!!!

ដំណឹងពិសេស!!!!

On Friday, August 10th, 2018 in Announcement. No Comments

គណៈកម្មការស្រាវជ្រាវសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង

Read more >>

សេចក្ដីជូនដំណឹង!!!

សេចក្ដីជូនដំណឹង!!!

On Tuesday, July 31st, 2018 in Announcement. No Comments

សេចក្ដីជូនដំណឹង!!! សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង (UBB)មានកិត្ដិយស សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់បុគ្គលិក សាស្រ្ដាចារ្យ មន្រ្តីរាជការក្នុងខេត្តបាត់ដំបង ទាំងអស់ឱ្យបាបជ្រាបថា ការិយាល័យអាហាររូបករណ៍ JICE-JDS នឹងរៀបចំបទបង្ហាញស្តីអំពី អាហាររូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ទៅសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុន នៅថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ ចាប់ពីម៉ោង ៩:០០ ដល់ ១១:០០ ព្រឹក នៅបន្ទប់ H2 នៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង។ អាស្រ័យហេតុនេះ សូមបុគ្គលិក សាស្រ្ដាចារ្យ និងមន្រ្ដីរាជកាលទាំងអស់អញ្ជើញចូលរួមឱ្យបានច្រើនកុះករ! ព័ត៌មានបន្ថែម៖ ០៥៣ ៦៦៦៦ ០០៩/ ០៩៦ ២៣៤៥ ៤៩៨

Read more >>

សេចក្តីជូនដំណឺង

សេចក្តីជូនដំណឺង

On Wednesday, July 4th, 2018 in Announcement. No Comments

ចូលរួម​ជាមួយគ្នា  

Read more >>

សេចក្តីជូនដំណឹង!!!

សេចក្តីជូនដំណឹង!!!

On Thursday, June 28th, 2018 in Announcement. No Comments

សេចក្តីជូនដំណឹង!!!  

Read more >>

សេចក្ដីជូនដំណឹង!!!

សេចក្ដីជូនដំណឹង!!!

On Friday, June 22nd, 2018 in Announcement. No Comments

សេចក្ដីជូនដំណឹង!!!

Read more >>

ឱកាសការងារ!!!!!!!!

ឱកាសការងារ!!!!!!!!

On Wednesday, June 20th, 2018 in Announcement. No Comments

ឱកាសការងារ!!!!!!!!

Read more >>

សេចក្តីជូនដំណឺង!!!!!

សេចក្តីជូនដំណឺង!!!!!

On Wednesday, June 20th, 2018 in Announcement. No Comments

សេចក្តីជូនដំណឺង!!!!!

Read more >>

(English) Announcement!!!

(English) Announcement!!!

On Wednesday, June 13th, 2018 in Announcement. No Comments

Sorry, this entry is only available in English.

Read more >>

សេចក្តីជូនដំណឹង!!!

សេចក្តីជូនដំណឹង!!!

On Saturday, May 19th, 2018 in Announcement. No Comments

សេចក្តីជូនដំណឹង!!! សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ សាស្រ្តាចារ្យ បុគ្គលិក និងនិស្សិតទាំងអស់ ឲ្យបានជ្រាបថា ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា នឹងរៀបការប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិត អាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញបត្រ ថ្នាក់ក្រោយឧត្ដមសិក្សា ថ្នាក់ឧត្ដមសិក្សា ថ្នាក់មធ្យមសិក្សាបច្ចេកទេស និងថ្នាក់បណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ ទៅសិក្សានៅប្រទេសដូចមានរៀបរាប់ក្នុងសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម។ សូមអរគុណ!!!

Read more >>