ការប្រកួត “ទេពកោសល្យពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកសកល អាលីបាបា ឆ្នាំ២០២០” ត្រូវបានបញ្ចប់

ការប្រកួត “ទេពកោសល្យពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកសកល អាលីបាបា ឆ្នាំ២០២០” ត្រូវបានបញ្ចប់

On Monday, August 10th, 2020 in Competition. No Comments

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតប្រជែង “ទេពកោសល្យពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកសកល អាលីបាបា ឆ្នាំ២០២០” ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង

Read more >>

មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចេកវិទ្យា បានរៀបចំការ ការពារសារណាបទសម្រាប់និស្សិត

មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចេកវិទ្យា បានរៀបចំការ ការពារសារណាបទសម្រាប់និស្សិត

On Tuesday, October 29th, 2019 in Competition. No Comments

ថ្ងៃអាទិត្យ ៩រោច ខែភទ្របទ ឆ្នាំកុរឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ នៅបន្ទប់ A1 នៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចេកវិទ្យា […..]

Read more >>

រៀបចំការប្រលងប្រលងចូលរៀនសម្រាប់និស្សិតថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន

រៀបចំការប្រលងប្រលងចូលរៀនសម្រាប់និស្សិតថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន

On Tuesday, January 23rd, 2018 in Competition. No Comments

នាព្រឹក ថ្ងៃច័ន្ទ ៦កើត ខែមាឃ ឆ្នាំរកា នព្វស័ក, ព.ស. ២៥៦១ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងបានរៀប

Read more >>

សិក្ខាសាលា “ផ្សព្វផ្សាយយុទ្ធនាការទិញផលិតផលខ្មែរ និងបញ្រ្ចាបការយល់ដឹងពីប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនៅកម្ពុជា”

សិក្ខាសាលា “ផ្សព្វផ្សាយយុទ្ធនាការទិញផលិតផលខ្មែរ និងបញ្រ្ចាបការយល់ដឹងពីប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនៅកម្ពុជា”

On Tuesday, May 30th, 2017 in Competition, MOU. No Comments

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ នៅសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងបានរៀបចំសិក្ខាសាលា “ផ្សព្វផ្សាយយុទ្ធនាការទិញផលិតផលខ្មែរ និងបញ្រ្ចាបការយល់

Read more >>

Two UBB students won the National Korean Speech Contest 2015

Two UBB students won the National Korean Speech Contest 2015

On Friday, January 15th, 2016 in Cetificate Ceremony, Competition. No Comments

At meeting room H2 of University of Battambang (UBB), there was a discussion between H.E. Sieng Emtotim, Rector of UBB and all lecturers, staffs, as well as students of the Institute of Foreign Language (IFL) of UBB to congratulate to 2 students of University of Battambang majoring in Korean Literature who won the National Korean […]

Read more >>