ពិធីវាយតម្លៃលើលទ្ធផលនៃការហ្វឹកហាត់ការងារ និងសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង

ពិធីវាយតម្លៃលើលទ្ធផលនៃការហ្វឹកហាត់ការងារ និងសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង

On Saturday, July 8th, 2017 in Cetificate Ceremony, Cooperation Program, Exchange Program, Presentation Program. No Comments

ពិធីវាយតម្លៃលើលទ្ធផលនៃការហ្វឹកហាត់ការងារ និងសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង របស់និស្សិត ០៣រូប មកពីសាកលវិទ្យាល័យ Rajamangala

Read more >>

កសិកម្មកម្ពុជា និងកូរ៉េ

កសិកម្មកម្ពុជា និងកូរ៉េ

On Saturday, July 8th, 2017 in Ceremony, Cooperation Program, The discussion, Workshop. No Comments

កាលពីថ្ងៃទី០៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧នេះ មហាវិទ្យាល័យកសិកម្ម និងកែច្នៃអាហារនៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង បានរៀបចំនូវសិក្ខាសាលាស្តីពី

Read more >>

សូមស្វាគមន៍លោក Bae Sungvin មកបំរើការងារនៅសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង

សូមស្វាគមន៍លោក Bae Sungvin មកបំរើការងារនៅសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង

On Tuesday, June 27th, 2017 in Ceremony, Cooperation Program, Lecturer Volunteer. 1 Comment

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ លោកបណ្ឌិត សំ រ៉ានី សាកលវិទ្យាធិការរងនៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងបានជួបសំណេះសំណាលជាមួយ លោក Bae Sungvin បុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្ត

Read more >>

តួនាទីយុវជនក្នុងការបង្កើតវប្បធម៌សន្តិភាពជានិរន្ត

តួនាទីយុវជនក្នុងការបង្កើតវប្បធម៌សន្តិភាពជានិរន្ត

On Tuesday, June 20th, 2017 in Ceremony, Cooperation Program. No Comments

លោកជំទាវ សៀង ឯមទទឹម សាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងអញ្ជើញចូលរួមសន្និសីទស្តីពី៖

Read more >>

សន្និសីទអន្តរជាតិលើកទីមួយរបស់អង្គការយូណេស្កូ និងអង្គការទេសចរណ៍ពិភពលោក

សន្និសីទអន្តរជាតិលើកទីមួយរបស់អង្គការយូណេស្កូ និងអង្គការទេសចរណ៍ពិភពលោក

On Monday, June 19th, 2017 in Ceremony, Cooperation Program, Workshop. No Comments

លោកជំទាវ សៀងឯម ទទឹម សាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង បានធ្វើបទបង្ហាញលើប្រធានបទ

Read more >>

វេទិកាឧត្តមសិក្សា ចិន-បរទេស

វេទិកាឧត្តមសិក្សា ចិន-បរទេស

On Monday, June 19th, 2017 in Ceremony, Cooperation Program, Workshop. No Comments

លោក ប៊ិន ឆុំ សាកលវិទ្យាធិការរងនៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងត្រូវបានសាកលវិទ្យាល័យ Tongren ប្រទេសចិន ធ្វើការអញ្ជើញ

Read more >>

ការចុះអនុស្សរណៈនៃកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយសាកលវិទ្យាល័យជាតិ ហានបាត ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង

ការចុះអនុស្សរណៈនៃកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយសាកលវិទ្យាល័យជាតិ ហានបាត ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង

On Friday, May 26th, 2017 in Cooperation Program, MOU. No Comments

ទីក្រុងដេជន កូរ៉េខាងត្បូង ថ្ងៃទី ១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧៖ ប្រតិភូសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងដែលដឹកនាំដោយលោកជំទាវ សៀង ឯមទទឹម សាកលវិទ្យាធិការ

Read more >>

កិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់លើគម្រោងស្តីពី ការកសាងសមត្ថភាពរបស់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា

កិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់លើគម្រោងស្តីពី ការកសាងសមត្ថភាពរបស់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា

On Friday, April 28th, 2017 in Cooperation Program, The discussion. No Comments

បាត់ដំបង កាលពីថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ លោកជំទាវ សៀង ឯមទទឹម សាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់លើ […]

Read more >>

បទបង្ហាញលើប្រធានបទ ៣ សំខាន់របស់ឯកឧត្តម Goerge EDGAR អគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុប

បទបង្ហាញលើប្រធានបទ ៣ សំខាន់របស់ឯកឧត្តម Goerge EDGAR អគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុប

On Thursday, April 6th, 2017 in Cooperation Program, Official Visiting, Workshop. No Comments

កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី ០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ កន្លងទៅនេះ ឯកឧត្តម Goerge EDGAR អគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានផ្តល់កិត្តិយសធ្វើ […]

Read more >>

កិច្ចប្រជុំសាកលវិទ្យាធិការតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអប់រំឆ្ពោះទៅរកការកសាងសមត្ថភាពនិងគំនិតច្នៃប្រឌិត

កិច្ចប្រជុំសាកលវិទ្យាធិការតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអប់រំឆ្ពោះទៅរកការកសាងសមត្ថភាពនិងគំនិតច្នៃប្រឌិត

On Monday, March 20th, 2017 in Cooperation Program, MOU, Workshop. No Comments

តបតាមលិខិតអញ្ជើញជាផ្លូវការពីស្ថាប័នសហគមន៍អឺរ៉ុបនៅឧត្តមសិក្សា (EURASHE) ក្រោមគម្រោង TACTIC Erasmus+។ ប្រតិភូពីររូប គឺ លោកជំទាវ សៀង ឯមទទឹម […]

Read more >>