សូមស្វាគមន៍លោក Bae Sungvin មកបំរើការងារនៅសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង

សូមស្វាគមន៍លោក Bae Sungvin មកបំរើការងារនៅសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង

On Tuesday, June 27th, 2017 in Ceremony, Cooperation Program, Lecturer Volunteer. 1 Comment

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ លោកបណ្ឌិត សំ រ៉ានី សាកលវិទ្យាធិការរងនៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងបានជួបសំណេះសំណាលជាមួយ លោក Bae Sungvin បុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្ត

Read more >>

លោក Park ShinWoong គ្រូបង្រៀនស្ម័គ្រចិត្តកូរ៉េផ្នែកសិល្បៈគំនូរនៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង

លោក Park ShinWoong គ្រូបង្រៀនស្ម័គ្រចិត្តកូរ៉េផ្នែកសិល្បៈគំនូរនៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង

On Saturday, November 5th, 2016 in Lecturer Volunteer. No Comments

លោក Park ShinWoong គ្រូបង្រៀនស្ម័គ្រចិត្តកូរ៉េផ្នែកសិល្បៈគំនូរនៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងបានចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងរាយការណ៍ពីលទ្ធផលបង្រៀនផ្នែក[…]

Read more >>

បទបង្ហាញព័ត៌មានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេស

បទបង្ហាញព័ត៌មានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេស

On Thursday, October 20th, 2016 in Lecturer Exchange, Lecturer Volunteer, Workshop. No Comments

នៅរសៀលថ្ងៃទី ២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦នេះ ការិយាល័យទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ និងកិច្ចការសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង បានរៀបចំនូវបទបង្ហាញមួយស្តីពី[…]

Read more >>

យុទ្ធសាស្រ្តបង្រៀន និងការវាយតម្លៃដែលលើកកម្ពស់ការត្រិរិះពិចារណា វគ្គ២

យុទ្ធសាស្រ្តបង្រៀន និងការវាយតម្លៃដែលលើកកម្ពស់ការត្រិរិះពិចារណា វគ្គ២

On Tuesday, September 27th, 2016 in Lecturer Exchange, Lecturer Volunteer, Workshop. No Comments

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ នេះ លោក ប៊ិន ឆុំ សាកលវិទ្យាធិការរងនៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង បានអញ្ជើញចូលរួមចែកវិញ្ញាបនបត្រដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង ជំនាញអក្សរ​ […]

Read more >>

Research Methodology for Master’s students

Research Methodology for Master’s students

On Sunday, June 12th, 2016 in Lecturer Volunteer, Workshop. No Comments

សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់លោកសាស្រ្តាចារ្យបណ្ឌិត Richard Gilbert មកពីសាកលវិទ្យាល័យ Phoenix សហរដ្ឋអាមេរិក សម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដ៍មានតម្លៃផ្តល់នូវវគ្គបណ្តុះ […]

Read more >>

Welcoming to the two Korean volunteer

Welcoming to the two Korean volunteer

On Wednesday, February 17th, 2016 in Lecturer Volunteer. No Comments

Her Excellency Sieng Emtotim, Rector of UBB welcomed the two korean volunteer that were nominated by KOICA Cambodia before starting their teaching program in the University of Battambang. The University of Battambang would like to express our sencere thanks to Ministry of Education, Youth and Sport for often supported in human resources to UBB.

Read more >>