ពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាយុទ្ធសាស្ត្ររវាង ស.ប.ដ និងក្រុមហ៊ុន ខេមបូចប ដតខម

ពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាយុទ្ធសាស្ត្ររវាង ស.ប.ដ និងក្រុមហ៊ុន ខេមបូចប ដតខម

On Thursday, July 9th, 2020 in Ceremony, MOA, MOU. No Comments

ពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាយុទ្ធសាស្ត្ររវាងសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង និងក្រុមហ៊ុន ខេមបូចប ដតខម

Read more >>

សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងនិងវិទ្យាស្ថានរ៉ាអុលវ៉ាលេនបឺកបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀង

សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងនិងវិទ្យាស្ថានរ៉ាអុលវ៉ាលេនបឺកបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀង

On Friday, October 25th, 2019 in MOA. No Comments

នាថ្ងៃអាទិត្យ ៤កើត ខែស្រាពណ៌ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស. ២៥៦៣ ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង(UBB) និងវិទ្យាស្ថានរ៉ាអុលវ៉ាលេនបឺក (RWI) បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀង

Read more >>

(English) UBB attended of an agreement signing ceremony with Jesuit Service Cambodia Support Program.

(English) UBB attended of an agreement signing ceremony with Jesuit Service Cambodia Support Program.

On Thursday, March 7th, 2019 in MOA. No Comments

(English) On 20th February 2019, H.E. Sieng Emtotim, Rector of University of Battambang(UBB) Mr. Bin Chorm, Dr. Sam Rany, vice-rector of UBB […]

Read more >>

(English) Her Excellency Sieng Emtotim, rector of the UBB had signed of MOA

(English) Her Excellency Sieng Emtotim, rector of the UBB had signed of MOA

On Saturday, December 8th, 2018 in Congratulations, MOA. No Comments

លោកជំទាវ សៀង ឯមទទឹម សាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង បានអញ្ជើញចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនៅការិយាល័យកណ្តាលនៃវិទ្យាស្ថានខុងជឺ ប្រទេសចិន ក្នុងការបង្កើតវិទ្យាស្ថានខុងជឺ នៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង។ ការបង្កើតវិទ្យាស្ថានខុងជឺ នេះស្ថិតក្រោមកិច្ចសម្របសម្រួលពី ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហង់ ជួន ណារ៉ុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ 

Read more >>