ដំណឹងជ្រើសរើសសិក្ខាកាម

ដំណឹងជ្រើសរើសសិក្ខាកាម

On Saturday, October 26th, 2019 in Announcement, Opportunities. No Comments

ដំណឹងជ្រើសរើសសិក្ខាកាម ដើម្បីចូលរួមបណ្តុះបណ្តាលអ្នកជំនាញវ័យក្មេងក្នុងវិស័យធនាគារ នៅ […]

Read more >>

(English) Professeur.e FLE au sein de la filière francophone de l’Université de Battambang

(English) Professeur.e FLE au sein de la filière francophone de l’Université de Battambang

On Thursday, July 4th, 2019 in Announcement, Internship, Opportunities. No Comments

(English) Professeur.e FLE au sein de la filière francophone de l’Université de Battambang [..]

Read more >>

(English) Job Opportunity

(English) Job Opportunity

On Friday, May 3rd, 2019 in Announcement, Opportunities. No Comments

(English) ឱកាសការងារសម្រាប់ប្អូនៗនិស្សិត​ និងអ្នកខេត្តបាត់ដំបង

Read more >>

(English) Graduate Scholarship Program for Excellent Foreign Students (EFS)

(English) Graduate Scholarship Program for Excellent Foreign Students (EFS)

On Thursday, March 7th, 2019 in Announcement, Opportunities, Scholarship. No Comments

(English) អាហារូបករណ៍​​ពី​វិទ្យាស្ថាន​ Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT) និង​សាកលវិទ្យាល័យ​ Thammasat […]

Read more >>

(English) Announcement !!! Scholarships, Master’s degree in Australia

(English) Announcement !!! Scholarships, Master’s degree in Australia

On Tuesday, March 5th, 2019 in Announcement, Opportunities, Scholarship. No Comments

(English) ឱកាសអាហារូបករណ៍ សម្រាប់និស្សិតកម្ពុជាចំនួនប្រមាណ៤៥កន្លែង ទៅបន្ដការសិក្សាថ្នាក់ក្រោយឧត្ដមសិក្សានៅប្រទេសអូស្រ្តាលី។ ចូលរួមទាំងអស់គ្នាដោយសេរី! […]

Read more >>

ឱកាសការងារ!

ឱកាសការងារ!

On Friday, December 14th, 2018 in Opportunities. No Comments

លេខាធិការដ្ឋាននៃក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអប់រំអាស៊ីអាគ្នេយ៍(The Southeast Asian Ministers of Education Secretariate ) ប្រចាំទីក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ ត្រូវការជ្រើសរើសមន្រ្តីអប់រំសម្រាប់មុខតំណែងអនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋានស៊ីមេអូ(SEAMEO)។

Read more >>