សិក្ខាសាលាស្តីអំពី​ “ការត្រៀមលក្ខណ:វាយតម្លៃគុណភាពផ្ទៃក្នុងសម្រាប់ឧត្តមសិក្សា”​

សិក្ខាសាលាស្តីអំពី​ “ការត្រៀមលក្ខណ:វាយតម្លៃគុណភាពផ្ទៃក្នុងសម្រាប់ឧត្តមសិក្សា”​

On Friday, June 28th, 2019 in Workshop. No Comments

សិក្ខាសាលាស្តីអំពី​ “ការត្រៀមលក្ខណ:វាយតម្លៃគុណភាពផ្ទៃក្នុងសម្រាប់ឧត្តមសិក្សា”​ […]

Read more >>

(English) Workshop on “ Quality Assurance” under the SICA Project

(English) Workshop on “ Quality Assurance” under the SICA Project

On Monday, May 27th, 2019 in Workshop. No Comments

(English) Vice Rector Bin Chhom and Head of IQA Office of […]

Read more >>

(English) Workshop on “The Use of Nuclear Energy for Peaceful Purposes”

(English) Workshop on “The Use of Nuclear Energy for Peaceful Purposes”

On Tuesday, March 12th, 2019 in Workshop. No Comments

(English) On 26th of February, 2019 the University of Battambang collaborated with National Council for Sustainable Development of Ministry of Environment conducted an awareness raising workshop on […]

Read more >>

(English) សិក្ខាសាលាស្តីពី៖ “ការអភិវឌ្ឍចុងក្រោយបំផុតលើថាមពលវារីអគ្គិសនីប្រកបដោយចីរភាព”

(English) សិក្ខាសាលាស្តីពី៖ “ការអភិវឌ្ឍចុងក្រោយបំផុតលើថាមពលវារីអគ្គិសនីប្រកបដោយចីរភាព”

On Tuesday, March 5th, 2019 in Workshop. No Comments

(English) ចូលរួមដោយសេរី និងឥតគិតថ្លៃ
សិក្ខាសាលាស្តីពី៖ “ការអភិវឌ្ឍចុងក្រោយបំផុតលើថាមពលវារីអគ្គិសនីប្រកបដោយចីរភាព”
​១៥ កុម្ភៈ ២០១៩
 ០២:០០ ~ ០៣: ៣០
​​សាលប្រជុំ H2 សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង

Read more >>

(English) Workshop on Situation of Students and Depression Disorder in Cambodia Society

(English) Workshop on Situation of Students and Depression Disorder in Cambodia Society

On Tuesday, March 5th, 2019 in Uncategorized, Workshop. No Comments

(English) On Monday afternoon of January 28, 2019 the University of Battambang (UBB) organized a workshop on “Situation of Students and Depression Disorder in Cambodia Society”​ […]

Read more >>

(English) Workshop on Chines Scholarship Information

(English) Workshop on Chines Scholarship Information

On Monday, March 4th, 2019 in Workshop. No Comments

(English) On Monday afternoon of January 21, 2019, the University of Battambang (UBB) collaborated with Ni Hao China Education Consulting Co., Ltd to organize a workshop on “ Chines Scholarship Information ” […]

Read more >>

រៀបចំ “ពិធីចែកអំណោយដល់សិស្សានុសិស្ស”

រៀបចំ “ពិធីចែកអំណោយដល់សិស្សានុសិស្ស”

On Saturday, December 22nd, 2018 in Workshop. No Comments

កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ ១៥កើត ខែមិគសិរ ឆ្នាំច សំរឹទ្ធស័ក ព.ស. ២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

Read more >>

សិក្ខាសាលាពិសេសស្តីពី៖ “និន្នាការសកល និងការផ្លាស់ប្តូរគម្រូរនៃការគ្រប់គ្រង”

សិក្ខាសាលាពិសេសស្តីពី៖ “និន្នាការសកល និងការផ្លាស់ប្តូរគម្រូរនៃការគ្រប់គ្រង”

On Friday, December 21st, 2018 in Workshop. No Comments

សិក្ខាសាលាពិសេសស្តីពី៖ “និន្នាការសកល និងការផ្លាស់ប្តូរគម្រូរនៃការគ្រប់គ្រង” ចូលរួមដោយសេរី និងឥតបង់ថ្លៃ

Read more >>

សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយសី្តពី“តួនាទី និងអត្ថប្រយោជន៍ពន្ធដារនៅកម្ពុជា”

សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយសី្តពី“តួនាទី និងអត្ថប្រយោជន៍ពន្ធដារនៅកម្ពុជា”

On Thursday, December 20th, 2018 in Workshop. No Comments

ជប៉ុន (JICA) បានសហការជាមួយ សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង បានរៀបចំសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយសី្តពី“តួនាទី និងអត្ថប្រយោជន៍ពន្ធដារនៅកម្ពុជា”

Read more >>

សិក្ខាសាលាពី “ចលនាឥដ្ឋពណ៌បៃតង”

សិក្ខាសាលាពី “ចលនាឥដ្ឋពណ៌បៃតង”

On Thursday, December 13th, 2018 in Workshop. No Comments

មហាវិទ្យាល័យសង្គមសាស្រ្ត និងអភិវឌ្ឍសហគមន៍ នៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង បានសហការជាមួយនឹងគម្រោង ចលនាឥដ្ឋពណ៌បៃតង បានរៀបចំធ្វើសិក្ខាសាលាពី “ចលនាឥដ្ឋពណ៌បៃតង” ។

Read more >>