សិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ ស្តីពីការបង្កើតសេចក្តីព្រាង នីតិវិធីនៃការតវ៉ារបស់និស្សិត

សិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ ស្តីពីការបង្កើតសេចក្តីព្រាង នីតិវិធីនៃការតវ៉ារបស់និស្សិត

On Tuesday, April 28th, 2020 in Workshop. No Comments

សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង បានរៀបចំសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ ស្តីពីការបង្កើតសេចក្តីព្រាង នីតិវិធីនៃការតវ៉ារបស់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង

Read more >>

សិក្ខាសាលាស្តីពី “ការផ្លាស់ប្តូរជំនាញអំពីសន្តិភាព”

សិក្ខាសាលាស្តីពី “ការផ្លាស់ប្តូរជំនាញអំពីសន្តិភាព”

On Friday, January 31st, 2020 in Cooperation Program, Workshop. No Comments

មហាវិទ្យាសង្គមសាស្រ្ត និងអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍នៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង បានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពី “ការផ្លាស់ប្តូរជំនាញអំពីសន្តិភាព”

Read more >>

សិក្ខាសាលាស្តីពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍

សិក្ខាសាលាស្តីពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍

On Saturday, December 14th, 2019 in Workshop. No Comments

កាលពីថ្ងៃសុក្រ ២រោច ខែមិគសិរ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស ២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ នេះ លោកបណ្ឌិត ស្រ៊ាន ពៅ ព្រឹទ្ធបុរសមហាវិទ្យាល័យ

Read more >>

វេទិការផ្សព្វផ្សាយអាហារូបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌា

វេទិការផ្សព្វផ្សាយអាហារូបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌា

On Friday, November 8th, 2019 in Scholarship, Workshop. No Comments

លោកបណ្ឌិត ជា រដ្ឋា នាយកសាលាក្រោយបរិញ្ញាបត្រ នៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង អញ្ជើញជាអធិបតីតំណាង លោកជំទាវ សៀង ឯមទទឹម

Read more >>

Emerging Technologies for Young Biotech Professional from ASEAN MS

Emerging Technologies for Young Biotech Professional from ASEAN MS

On Tuesday, October 29th, 2019 in Workshop. No Comments

Ms. Uy Sokheang, our master student in Sustainable Ecosystem Management is attending the ASEAN-INDIA Training Workshop […..]

Read more >>

ការស្វែងយល់អំពីលទ្ធផលសិក្សារំពឹងទុក​វិធីសាស្រ្តបង្រៀន​និងវាយតម្លៃដេីម្បីធ្វេីភាពបន្ស៊ីគ្នា

ការស្វែងយល់អំពីលទ្ធផលសិក្សារំពឹងទុក​វិធីសាស្រ្តបង្រៀន​និងវាយតម្លៃដេីម្បីធ្វេីភាពបន្ស៊ីគ្នា

On Tuesday, October 29th, 2019 in Workshop. No Comments

សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងបាននឹងកំពុងរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីអំពី៖”ការស្វែងយល់អំពីលទ្ធផលសិក្សារំពឹងទុក​ វិធីសាស្រ្តបង្រៀន​ និង [….]

Read more >>

លោកបណ្ឌិតសំរ៉ានីសាកលវិទ្យាធិការរងUBBបានចូលរួមក្នុងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់

លោកបណ្ឌិតសំរ៉ានីសាកលវិទ្យាធិការរងUBBបានចូលរួមក្នុងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់

On Saturday, October 26th, 2019 in Scholarship, Workshop. No Comments

លោកបណ្ឌិត សំ រ៉ានី សាកលវិទ្យាធិការរង តំណាងដ៍ខ្ពង់ខ្ពស់លោកជំទាវ សៀង ឯមទទឹម សាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង [….]

Read more >>

បច្ចេកវិទ្យា សហគ្រិនភាព កសិកម្ម និងឱកាសការងារ

បច្ចេកវិទ្យា សហគ្រិនភាព កសិកម្ម និងឱកាសការងារ

On Friday, October 25th, 2019 in Ceremony, Workshop. No Comments

នាថ្ញៃទី ០៣កើត និង០៤កើត ខែស្រាពណ៌ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស ២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ញៃទី ០៣ និង០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង [….]

Read more >>

សិក្ខាសាលាស្តីអំពី​ “ការត្រៀមលក្ខណ:វាយតម្លៃគុណភាពផ្ទៃក្នុងសម្រាប់ឧត្តមសិក្សា”​

សិក្ខាសាលាស្តីអំពី​ “ការត្រៀមលក្ខណ:វាយតម្លៃគុណភាពផ្ទៃក្នុងសម្រាប់ឧត្តមសិក្សា”​

On Friday, June 28th, 2019 in Workshop. No Comments

សិក្ខាសាលាស្តីអំពី​ “ការត្រៀមលក្ខណ:វាយតម្លៃគុណភាពផ្ទៃក្នុងសម្រាប់ឧត្តមសិក្សា”​ […]

Read more >>

(English) seminar on “Dairy Nutrition and Fermented Seeds and Peals of Durian”

(English) seminar on “Dairy Nutrition and Fermented Seeds and Peals of Durian”

On Sunday, June 16th, 2019 in Workshop. No Comments

Sorry, this entry is only available in English.

Read more >>