សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងបានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីអំពីសន្និសីទយុវជន និងសហគ្រិនភាព

សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងបានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីអំពីសន្និសីទយុវជន និងសហគ្រិនភាព

On Sunday, May 27th, 2018 in Workshop. No Comments

នៅព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១០កើត ខែជេស្ឋ ឆ្នាំច សំរឹទ្ធិស័ក ព.ស ២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៤

Read more >>

សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងបានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីអំពី ការគ្រប់គ្រងគម្រោង

សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងបានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីអំពី ការគ្រប់គ្រងគម្រោង

On Thursday, May 24th, 2018 in Workshop. No Comments

នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទ ៨រោច-៤កើត ខែពិសាខ-ជេស្ឋ ឆ្នាំច សំរឹទ្ធិស័ក ព.ស ២៥៦២

Read more >>

សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងបានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីអំពី ជំនាញទន់

សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងបានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីអំពី ជំនាញទន់

On Saturday, May 19th, 2018 in Workshop. No Comments

នៅព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ៣កើត ខែជេស្ឋ ឆ្នាំច សំរឹទ្ធិស័ក ព.ស ២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា

Read more >>

រៀបចំសិក្ខាសាលាស្ដីពី ឯកសារអង្គជនុំជម្រះ វិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា(ម.ត.ឯ.ច)

រៀបចំសិក្ខាសាលាស្ដីពី ឯកសារអង្គជនុំជម្រះ វិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា(ម.ត.ឯ.ច)

On Sunday, May 13th, 2018 in Workshop. No Comments

នៅថ្ងៃសុក្រ ១២រោច ខែពិសាខ ឆ្នាំច សំរឹទ្ធិស័ក ព.ស ២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ១១

Read more >>

(English) Workshop!!!!

(English) Workshop!!!!

On Saturday, May 12th, 2018 in Workshop. No Comments

តើអ្នកចង់ក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខដែរឬទេ? អ្នកអាចចូលរួមជាមួយសិក្ខា

Read more >>

រៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលខ្លីស្តីអំពី សុវត្ថិភាពអាហារ ការអនុវត្តកសិម្មត្រឹមត្រូវ និងការគ្រប់គ្រងផលិកម្មដំណាំ

រៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលខ្លីស្តីអំពី សុវត្ថិភាពអាហារ ការអនុវត្តកសិម្មត្រឹមត្រូវ និងការគ្រប់គ្រងផលិកម្មដំណាំ

On Friday, May 11th, 2018 in Workshop. No Comments

នៅព្រឹកថ្ងៃពុធ ១០រោច ខែពិសាខ ឆ្នាំច សំរឹទ្ធិស័ក ព.ស ២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី០៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨

Read more >>

សេចក្តីជូនដំណឹង!!!

សេចក្តីជូនដំណឹង!!!

On Friday, May 11th, 2018 in Workshop. No Comments

សេចក្តីជូនដំណឹង!!! សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់

Read more >>

រៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីអំពី ការជ្រើសរើសមុខជំនាញចូលរៀននៅគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា

រៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីអំពី ការជ្រើសរើសមុខជំនាញចូលរៀននៅគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា

On Tuesday, May 8th, 2018 in Workshop. No Comments

នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ ៦រោច ខែពិសាខ ឆ្នាំច សំរឹទ្ធិស័ក ព.ស ២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី០៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ វេលាម៉ោង ៨:៣០

Read more >>

(English) Announcement!

(English) Announcement!

On Saturday, April 28th, 2018 in Workshop. No Comments

សេចក្តីជូនដំណឹង!!!

Read more >>