ខួប ៣០ ឆ្នាំនៃកម្មវិធី Erasmus

ខួប ៣០ ឆ្នាំនៃកម្មវិធី Erasmus

On Monday, July 17th, 2017 in Ceremony, Cooperation Program, Official Visiting, Workshop. No Comments

ថ្ងៃទី ១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧(CJCC) – ខួប ៣០ ឆ្នាំនៃកម្មវិធី Erasmus ជួសមុខអោយលោកជំទាវ សៀង ឯមទទឹម សាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង

Read more >>

សិក្ខាសាលាស្តីពី៖ “ផ្សារមូលបត្រ អាជីវកម្មមូលបត្រ និងការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់”

សិក្ខាសាលាស្តីពី៖ “ផ្សារមូលបត្រ អាជីវកម្មមូលបត្រ និងការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់”

On Saturday, July 8th, 2017 in Workshop. No Comments

កាលពីថ្ងៃទី ០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ថ្មីៗនេះ សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងបានសហការជាមួយគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា បានរៀបចំនូវសិក្ខា

Read more >>

កសិកម្មកម្ពុជា និងកូរ៉េ

កសិកម្មកម្ពុជា និងកូរ៉េ

On Saturday, July 8th, 2017 in Ceremony, Cooperation Program, The discussion, Workshop. No Comments

កាលពីថ្ងៃទី០៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧នេះ មហាវិទ្យាល័យកសិកម្ម និងកែច្នៃអាហារនៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង បានរៀបចំនូវសិក្ខាសាលាស្តីពី

Read more >>

សន្និសីទអន្តរជាតិលើកទីមួយរបស់អង្គការយូណេស្កូ និងអង្គការទេសចរណ៍ពិភពលោក

សន្និសីទអន្តរជាតិលើកទីមួយរបស់អង្គការយូណេស្កូ និងអង្គការទេសចរណ៍ពិភពលោក

On Monday, June 19th, 2017 in Ceremony, Cooperation Program, Workshop. No Comments

លោកជំទាវ សៀងឯម ទទឹម សាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង បានធ្វើបទបង្ហាញលើប្រធានបទ

Read more >>

វេទិកាឧត្តមសិក្សា ចិន-បរទេស

វេទិកាឧត្តមសិក្សា ចិន-បរទេស

On Monday, June 19th, 2017 in Ceremony, Cooperation Program, Workshop. No Comments

លោក ប៊ិន ឆុំ សាកលវិទ្យាធិការរងនៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងត្រូវបានសាកលវិទ្យាល័យ Tongren ប្រទេសចិន ធ្វើការអញ្ជើញ

Read more >>

បទបង្ហាញលើប្រធានបទ ៣ សំខាន់របស់ឯកឧត្តម Goerge EDGAR អគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុប

បទបង្ហាញលើប្រធានបទ ៣ សំខាន់របស់ឯកឧត្តម Goerge EDGAR អគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុប

On Thursday, April 6th, 2017 in Cooperation Program, Official Visiting, Workshop. No Comments

កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី ០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ កន្លងទៅនេះ ឯកឧត្តម Goerge EDGAR អគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានផ្តល់កិត្តិយសធ្វើ […]

Read more >>

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលពង្រឹងសមត្ថភាពក្រោមប្រធានបទ “ការគ្រប់គ្រប់រដ្ឋបាល និងការចុះឈ្មោះចូលរៀនរបស់និស្សិត”

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលពង្រឹងសមត្ថភាពក្រោមប្រធានបទ “ការគ្រប់គ្រប់រដ្ឋបាល និងការចុះឈ្មោះចូលរៀនរបស់និស្សិត”

On Friday, March 24th, 2017 in Lecturer Exchange, Workshop. No Comments

សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងបានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលពង្រឹងសមត្ថភាពក្រោមប្រធានបទ “ការគ្រប់គ្រប់រដ្ឋបាល និងការចុះឈ្មោះចូលរៀនរបស់និស្សិត” នៅថ្ងៃទី ២៤ និង […]

Read more >>

កិច្ចប្រជុំសាកលវិទ្យាធិការតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអប់រំឆ្ពោះទៅរកការកសាងសមត្ថភាពនិងគំនិតច្នៃប្រឌិត

កិច្ចប្រជុំសាកលវិទ្យាធិការតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអប់រំឆ្ពោះទៅរកការកសាងសមត្ថភាពនិងគំនិតច្នៃប្រឌិត

On Monday, March 20th, 2017 in Cooperation Program, MOU, Workshop. No Comments

តបតាមលិខិតអញ្ជើញជាផ្លូវការពីស្ថាប័នសហគមន៍អឺរ៉ុបនៅឧត្តមសិក្សា (EURASHE) ក្រោមគម្រោង TACTIC Erasmus+។ ប្រតិភូពីររូប គឺ លោកជំទាវ សៀង ឯមទទឹម […]

Read more >>

កិច្ចប្រជុំសម្របសម្រួលគណៈកម្មាធិការចម្រុះថ្នាក់ជាតិលើកទី២

កិច្ចប្រជុំសម្របសម្រួលគណៈកម្មាធិការចម្រុះថ្នាក់ជាតិលើកទី២

On Friday, March 3rd, 2017 in Cooperation Program, The discussion, Workshop. No Comments

(English) His Excellency Dr. Touch Visalsok, Undersecretary of State of the Ministry of Education Youth and Sport opened The 2nd National Joint

Read more >>

បទបង្ហាញមួយស្តីពី៖ “កម្ពុជាក្នុងដំណើរលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ”

បទបង្ហាញមួយស្តីពី៖ “កម្ពុជាក្នុងដំណើរលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ”

On Thursday, January 5th, 2017 in Presentation Program, Workshop. No Comments

នៅរសៀលថ្ងៃទី ០៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧នេះ សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងបានសហការរៀបចំនូវបទបង្ហាញមួយស្តីពី៖ “កម្ពុជាក្នុងដំណើរលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ”[…]

Read more >>