លោក Michael GRAS មន្រ្តីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មសិក្សា និងស្រាវជ្រាវនៃស្ថានទូតបារាំងប្រចាំនៅកម្ពុជា…

លោក Michael GRAS មន្រ្តីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មសិក្សា និងស្រាវជ្រាវនៃស្ថានទូតបារាំងប្រចាំនៅកម្ពុជា…

On Wednesday, December 21st, 2016 in Internship, Workshop. No Comments

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ នេះ លោក Michael GRAS មន្រ្តីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មសិក្សា និងស្រាវជ្រាវនៃស្ថានទូតបារាំងប្រចាំនៅកម្ពុជា បានធ្វើបទបង្ហាញមួយស្តីពី៖[…]

Read more >>

បទបង្ហាញមួយស្តីពី “ការគ្រប់គ្រងទីផ្សារ និងឱកាសការងារជាមួយធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី”

បទបង្ហាញមួយស្តីពី “ការគ្រប់គ្រងទីផ្សារ និងឱកាសការងារជាមួយធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី”

On Thursday, December 15th, 2016 in Internship, Workshop. No Comments

នៅថ្ងៃទី ១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦នេះ លោក ប៊ិន ឆុំ សាកលវិទ្យាធិការរងនៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងបានអញ្ជើញបើកនូវបទបង្ហាញមួយស្តីពី “ការគ្រប់គ្រងទីផ្សារ[…]

Read more >>

កម្មវិធី “អ្នកបន្ទាប់ (THE NEXT)”

កម្មវិធី “អ្នកបន្ទាប់ (THE NEXT)”

On Wednesday, December 14th, 2016 in Cooperation Program, The discussion, Workshop. 1 Comment

កាលពីថ្ងៃ អាទិត្យ ទី ១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦នេះ សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងបានសហការរៀបចំកម្មវិធី “អ្នកបន្ទាប់ (THE NEXT)” ដែលជាវេទិកាជំរុញទឹក[…]

Read more >>

កម្មវិធីសិក្ខាសាលាស្តីពី “ការបង្ការទប់ស្កាត់អំពើជួយដូរមនុស្ស”

កម្មវិធីសិក្ខាសាលាស្តីពី “ការបង្ការទប់ស្កាត់អំពើជួយដូរមនុស្ស”

On Tuesday, December 6th, 2016 in Internship, Workshop. No Comments

កម្មវិធីសិក្ខាសាលាស្តីពី “ការបង្ការទប់ស្កាត់អំពើជួយដូរមនុស្ស” ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង ក្រោមអធិបតីភាព លោកជំទាវ ជូ ប៊ុនអេង[…]

Read more >>

បង្កើនការយល់ដឹងសិក្ខាសាលាស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅកម្ពុជា

បង្កើនការយល់ដឹងសិក្ខាសាលាស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅកម្ពុជា

On Thursday, November 3rd, 2016 in Presentation Program, Workshop. No Comments

កាលពីថ្ងៃទី ០៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ លោក ប៊ិន ឆុំ សាកលវិទ្យាធិការរង នៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងបានអញ្ជើញជាអធិបតីបើកកម្មវិធីសិក្ខាសិលាស្ដីពី[…]

Read more >>

បទបង្ហាញព័ត៌មានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេស

បទបង្ហាញព័ត៌មានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេស

On Thursday, October 20th, 2016 in Lecturer Exchange, Lecturer Volunteer, Workshop. No Comments

នៅរសៀលថ្ងៃទី ២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦នេះ ការិយាល័យទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ និងកិច្ចការសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង បានរៀបចំនូវបទបង្ហាញមួយស្តីពី[…]

Read more >>

យុទ្ធសាស្រ្តបង្រៀន និងការវាយតម្លៃដែលលើកកម្ពស់ការត្រិរិះពិចារណា វគ្គ២

យុទ្ធសាស្រ្តបង្រៀន និងការវាយតម្លៃដែលលើកកម្ពស់ការត្រិរិះពិចារណា វគ្គ២

On Tuesday, September 27th, 2016 in Lecturer Exchange, Lecturer Volunteer, Workshop. No Comments

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ នេះ លោក ប៊ិន ឆុំ សាកលវិទ្យាធិការរងនៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង បានអញ្ជើញចូលរួមចែកវិញ្ញាបនបត្រដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង ជំនាញអក្សរ​ […]

Read more >>

សហគមន៍អាស៊ាន ឆ្នាំ២០២៥៖ កាលានុវត្តភាពក្នុងចម្រុះភាព

សហគមន៍អាស៊ាន ឆ្នាំ២០២៥៖ កាលានុវត្តភាពក្នុងចម្រុះភាព

On Sunday, September 18th, 2016 in Workshop. No Comments

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦នេះ សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង សហការជាមួយវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិ កម្ពុជា-អាស៊ាន រៀបចំនូវបទបង្ហាញមួយស្តីពី៖ “សហគមន៍អាស៊ាន ឆ្នាំ២០២៥៖ កាលានុវត្តភាពក្នុង […]

Read more >>

ស្វាគមន៍គណៈប្រតិភូមកពីសាកលវិទ្យាល័យចំនួន ៥ នៅព្រះរាជាណាចក្រថៃ

ស្វាគមន៍គណៈប្រតិភូមកពីសាកលវិទ្យាល័យចំនួន ៥ នៅព្រះរាជាណាចក្រថៃ

On Monday, September 5th, 2016 in Cooperation Program, Exchange Program, Workshop. No Comments

កាលពីថ្ងៃទី ០៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦នេះ សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងបានទទួលស្វាគមន៍គណៈប្រតិភូមកពីសាកលវិទ្យាល័យចំនួន ៥ នៅព្រះរាជាណាចក្រថៃ សាកលវិទ្យាល័យ ប៊ូរ៉ាផា សាកលវិទ្យាល័យ […]

Read more >>

បង្ហាញស្តីពីអាហារូបករណ៍ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតទៅសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុន

បង្ហាញស្តីពីអាហារូបករណ៍ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតទៅសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុន

On Friday, September 2nd, 2016 in Cooperation Program, Workshop. No Comments

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ០២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ នេះ ការិយាល័យអាហារូបករណ៍ JICE-JDS បានមកធ្វើបទបង្ហាញស្តីពីអាហារូបករណ៍ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតទៅសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុនជូនដល់សាស្រ្តាចារ្យ បុគ្គលិក និងមន្រ្តីរាជការនៅជុំវិញ […]

Read more >>