បទបង្ហាញមួយស្តីពី “ការគ្រប់គ្រងទីផ្សារ និងឱកាសការងារជាមួយធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី”

បទបង្ហាញមួយស្តីពី “ការគ្រប់គ្រងទីផ្សារ និងឱកាសការងារជាមួយធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី”

On Thursday, December 15th, 2016 in Internship, Workshop. No Comments

នៅថ្ងៃទី ១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦នេះ លោក ប៊ិន ឆុំ សាកលវិទ្យាធិការរងនៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងបានអញ្ជើញបើកនូវបទបង្ហាញមួយស្តីពី “ការគ្រប់គ្រងទីផ្សារ[…]

Read more >>

កម្មវិធី “អ្នកបន្ទាប់ (THE NEXT)”

កម្មវិធី “អ្នកបន្ទាប់ (THE NEXT)”

On Wednesday, December 14th, 2016 in Cooperation Program, The discussion, Workshop. 1 Comment

កាលពីថ្ងៃ អាទិត្យ ទី ១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦នេះ សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងបានសហការរៀបចំកម្មវិធី “អ្នកបន្ទាប់ (THE NEXT)” ដែលជាវេទិកាជំរុញទឹក[…]

Read more >>

កម្មវិធីសិក្ខាសាលាស្តីពី “ការបង្ការទប់ស្កាត់អំពើជួយដូរមនុស្ស”

កម្មវិធីសិក្ខាសាលាស្តីពី “ការបង្ការទប់ស្កាត់អំពើជួយដូរមនុស្ស”

On Tuesday, December 6th, 2016 in Internship, Workshop. No Comments

កម្មវិធីសិក្ខាសាលាស្តីពី “ការបង្ការទប់ស្កាត់អំពើជួយដូរមនុស្ស” ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង ក្រោមអធិបតីភាព លោកជំទាវ ជូ ប៊ុនអេង[…]

Read more >>

បង្កើនការយល់ដឹងសិក្ខាសាលាស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅកម្ពុជា

បង្កើនការយល់ដឹងសិក្ខាសាលាស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅកម្ពុជា

On Thursday, November 3rd, 2016 in Presentation Program, Workshop. No Comments

កាលពីថ្ងៃទី ០៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ លោក ប៊ិន ឆុំ សាកលវិទ្យាធិការរង នៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងបានអញ្ជើញជាអធិបតីបើកកម្មវិធីសិក្ខាសិលាស្ដីពី[…]

Read more >>

បទបង្ហាញព័ត៌មានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេស

បទបង្ហាញព័ត៌មានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេស

On Thursday, October 20th, 2016 in Lecturer Exchange, Lecturer Volunteer, Workshop. No Comments

នៅរសៀលថ្ងៃទី ២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦នេះ ការិយាល័យទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ និងកិច្ចការសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង បានរៀបចំនូវបទបង្ហាញមួយស្តីពី[…]

Read more >>

យុទ្ធសាស្រ្តបង្រៀន និងការវាយតម្លៃដែលលើកកម្ពស់ការត្រិរិះពិចារណា វគ្គ២

យុទ្ធសាស្រ្តបង្រៀន និងការវាយតម្លៃដែលលើកកម្ពស់ការត្រិរិះពិចារណា វគ្គ២

On Tuesday, September 27th, 2016 in Lecturer Exchange, Lecturer Volunteer, Workshop. No Comments

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ នេះ លោក ប៊ិន ឆុំ សាកលវិទ្យាធិការរងនៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង បានអញ្ជើញចូលរួមចែកវិញ្ញាបនបត្រដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង ជំនាញអក្សរ​ […]

Read more >>

សហគមន៍អាស៊ាន ឆ្នាំ២០២៥៖ កាលានុវត្តភាពក្នុងចម្រុះភាព

សហគមន៍អាស៊ាន ឆ្នាំ២០២៥៖ កាលានុវត្តភាពក្នុងចម្រុះភាព

On Sunday, September 18th, 2016 in Workshop. No Comments

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦នេះ សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង សហការជាមួយវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិ កម្ពុជា-អាស៊ាន រៀបចំនូវបទបង្ហាញមួយស្តីពី៖ “សហគមន៍អាស៊ាន ឆ្នាំ២០២៥៖ កាលានុវត្តភាពក្នុង […]

Read more >>

ស្វាគមន៍គណៈប្រតិភូមកពីសាកលវិទ្យាល័យចំនួន ៥ នៅព្រះរាជាណាចក្រថៃ

ស្វាគមន៍គណៈប្រតិភូមកពីសាកលវិទ្យាល័យចំនួន ៥ នៅព្រះរាជាណាចក្រថៃ

On Monday, September 5th, 2016 in Cooperation Program, Exchange Program, Workshop. No Comments

កាលពីថ្ងៃទី ០៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦នេះ សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងបានទទួលស្វាគមន៍គណៈប្រតិភូមកពីសាកលវិទ្យាល័យចំនួន ៥ នៅព្រះរាជាណាចក្រថៃ សាកលវិទ្យាល័យ ប៊ូរ៉ាផា សាកលវិទ្យាល័យ […]

Read more >>

បង្ហាញស្តីពីអាហារូបករណ៍ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតទៅសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុន

បង្ហាញស្តីពីអាហារូបករណ៍ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតទៅសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុន

On Friday, September 2nd, 2016 in Cooperation Program, Workshop. No Comments

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ០២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ នេះ ការិយាល័យអាហារូបករណ៍ JICE-JDS បានមកធ្វើបទបង្ហាញស្តីពីអាហារូបករណ៍ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតទៅសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុនជូនដល់សាស្រ្តាចារ្យ បុគ្គលិក និងមន្រ្តីរាជការនៅជុំវិញ […]

Read more >>

Youth and Human Rights cooperated with CHRC

Youth and Human Rights cooperated with CHRC

On Monday, August 15th, 2016 in Cooperation Program, Presentation Program, Workshop. No Comments

គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាសហការជាមួយសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង បានរៀបចំបទបង្ហាញមួយស្តីពី “យុវជន និងសិទ្ធិមនុស្ស” ក្រោមអធិបតីភាព […]

Read more >>