កម្មវិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រ និងរង្វាន់ចំពោះនិស្សិតឆ្នើមទាំង២០ រូប គម្រោង One-Asia Foundation

On Thursday, October 19th, 2017 in Ceremony, Cetificate Ceremony. No Comments

សូមអបអរសាទរចំពោះនិស្សិតឆ្នើមទាំង២០ រូប នៃដេប៉ាតឺម៉ង់ថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន នៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាលើមុខវិជ្ជាសហគមន៍អាស៊ានតែមួយ (One-Asian community) ក្រោមគម្រោង One-Asia Foundation នៃប្រទេសជប៉ុន ប្រកបដោយជោគជ័យ និងលទ្ធផលល្អ។ ដើម្បីជាសក្ខីភាពនៃភាពជោគជ័យនេះ នៅថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង បានរៀបចំកម្មវិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រ និងរង្វាន់(១០០ ដុល្លា/១នាក់) ជូនដល់និស្សិតជ័យលាភីទាំង ២០រូប ក្រោមអធិបតីភាពដ៍ខ្ពង់ខ្ពស់ លោកជំទាវ សៀង ឯមទទឹម សាកលវិទ្យាធិការ នៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង។


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


ព័ត៌មានទូទៅ