វេទិកាឧត្តមសិក្សា ចិន-បរទេស

On Monday, June 19th, 2017 in Ceremony, Cooperation Program, Workshop. No Comments

លោក ប៊ិន ឆុំ សាកលវិទ្យាធិការរងនៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងត្រូវបានសាកលវិទ្យាល័យ Tongren ប្រទេសចិន ធ្វើការអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធី “វេទិកាឧត្តមសិក្សា ចិន-បរទេស” ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅសាកលវិទ្យាល័យ Tongren ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៤ ដល់ ១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧។ វេទិកានេះត្រូវបានសហការរៀបចំដោយមជ្ឈមណ្ឌលចិន-អាស៊ាន និងអង្គការរដ្ឋមន្ត្រីអប់រំអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ប្រទេសចិន។

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


ព័ត៌មានទូទៅ