អបអរសាទរ ចំពោះ លោក​ ថាច់​ ប៊ុន​រឿន​ នាយកសាលាក្រោយឧត្តម

On Tuesday, July 18th, 2017 in Cooperation Program, Exchange Program, Scholarship. No Comments

អបអរសាទរ ចំពោះ លោក​ ថាច់​ ប៊ុន​រឿន​ នាយកសាលាក្រោយឧត្តម​ នៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង​ ដែលទទួលបានអាហាររូបករណ៍ថ្នាក់បណ្ឌិត ជំនាញសេដ្ឋកិច្ច រយៈពេល ០៣ឆ្នាំ ទៅសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ​ L’Aquila ប្រទេសអ៊ីតាលី​ ក្រោមការឧបត្ថម្ភរបស់សាកលវិទ្យាល័យ​ L’Aquila និងគម្រោង​ ERASMUS PLUS ។ ជូនពរអោយលោកនាយកជោគជ័យក្នុងការសិក្សា និងធ្វើដំណើរនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៧ខាងមុខនេះប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ។

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


ព័ត៌មានទូទៅ