អបអរសាទរ និស្សិត ហ៊ូ គីមហួយ ជាប់អាហារូបករណ៍ទៅសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញបត្រ

On Tuesday, June 27th, 2017 in Scholarship. No Comments

អបអរសាទរ ចំពោះនិស្សិត ហ៊ូ គីមហួយ សិក្សាជំនាញអក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេស ឆ្នាំទី៣ នៃវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេស ដែលបានជាប់អាហារូបករណ៍ទៅសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញបត្រ ជំនាញគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម នៅប្រទេសចិន រយៈពេល​ ០៥ឆ្នាំ​ ក្រោមគម្រោង One Belt One Road Fund តាមរយៈ បណ្ឌិត Alliance សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា។ ជូនពរអោយប្អូនជោគជ័យក្នុងការសិក្សា។


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


ព័ត៌មានទូទៅ