ការផ្សព្វផ្សាយទស្សនទាននៃកម្មសិទិ្ធបញ្ញា នីតិវិធីចុះបញ្ចីម៉ាក និងការកសាងម៉ាកយីហោ

On Saturday, February 4th, 2017 in Internship, Presentation Program. No Comments

កាលពីរសៀលថ្ងៃទី ២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧នេះ លោក ប៊ិន ឆុំ សាកលវិទ្យាធិការរងនៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង អញ្ជើញជាអធិបតីបើកនូវសិក្ខាសាលាស្តីពី៖ “ការផ្សព្វផ្សាយទស្សនទាននៃកម្មសិទិ្ធបញ្ញា នីតិវិធីចុះបញ្ចីម៉ាក និងការកសាងម៉ាកយីហោ” នៅសាលប្រជុំអាគារចាស់នៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង។ នៅក្នុងអង្គសិក្ខាសាលានេះក៍មានការចូលរួមជាវាគ្មិនពីលោក អប់ រ៉ាឌី ប្រធាននាយកដ្ឋាននៃគណៈកម្មាការជាតិកម្មសិទិ្ធបញ្ញា និងជាប្រធាននាយកដ្ឋានកម្មសិទិ្ធបញ្ញានៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម។


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


ព័ត៌មានទូទៅ