សិក្ខាសាលា “ផ្សព្វផ្សាយយុទ្ធនាការទិញផលិតផលខ្មែរ និងបញ្រ្ចាបការយល់ដឹងពីប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនៅកម្ពុជា”

On Tuesday, May 30th, 2017 in Competition, MOU. No Comments

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ នៅសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងបានរៀបចំសិក្ខាសាលា “ផ្សព្វផ្សាយយុទ្ធនាការទិញផលិតផលខ្មែរ និងបញ្រ្ចាបការយល់ដឹងពីប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនៅកម្ពុជា” ដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីដោយ ឯកឧត្តម ប៉ាន សូរស័ក្តិ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និងឯកឧត្តម ច័ន្ទ សុផល អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបាត់ដំបង ព្រមទាំងមានវត្តមាន លោក លោកស្រី មកពីអង្គភាពក្រោមឱវាទ សាស្រ្តចារ្យ និងនិស្សិតប្រមាណ ៦០០ នាក់។


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


ព័ត៌មានទូទៅ