រៀបចំការប្រលងប្រលងចូលរៀនសម្រាប់និស្សិតថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន

On Tuesday, January 23rd, 2018 in Competition. No Comments

នាព្រឹក ថ្ងៃច័ន្ទ ៦កើត ខែមាឃ ឆ្នាំរកា នព្វស័ក, ព.ស. ២៥៦១ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងបានរៀបចំការប្រលងប្រលងចូលរៀនសម្រាប់និស្សិតថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន ដើម្បីបំពេញបន្ថែមនូវពិន្ទុទៅលើមុខវិជ្ជាមួយចំនួន សម្រាប់មុខជំនាញនីមួយៗ ទៅតាមតម្រូវការរបស់សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង និង ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ សាកលវិទ្យា
ល័យបាត់ដំបងសូមជូនពរប្អូនៗនិស្សិតឲ្យទទួលបានលទ្ធផលល្អសម្រាប់ការប្រលងនេះ និង បន្តការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង ប្រកបដោយភាពជោគជ័យ ចាប់តាំងពីឆ្នាំទី១ រហូតដល់បញ្ចប់ការសិក្សា។
សូមអរគុណ!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


ព័ត៌មានទូទៅ