ការសម្តែងរបាំបុរាណឥណ្ឌា

On Saturday, February 4th, 2017 in Exchange Program, Presentation Program. No Comments

កាលពីល្ងាចថ្ងៃទី ២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧នេះ ស្ថានទូតឥណ្ឌាប្រចាំនៅកម្ពុជា បានរៀបចំនូវមហោស្រពសិល្បៈឥណ្ឌានៅសាលសន្និសីទសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង ដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់ លោកជំទាវ សៀង ឯមទទឹម សាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង និងលោក Madan Lal Maurya តំណាងឯកឧត្តមអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌាប្រចាំនៅកម្ពុជា។ នៅក្នុងមហោស្របនេះក៍មានការសម្តែងរបាំបុរាណឥណ្ឌា និងរបាំប្រពៃណីខ្មែរបុរាណដែលសម្តែងដោយនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងផងដែរ។


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


ព័ត៌មានទូទៅ