អបអរសាទរដល់និស្សិតថ្នាក់ក្រោយបរិញ្ញាបត្រ ដែលបានទទួលអាហារូបករណ៍ក្នុងកម្មវិធីបោះជុំរំរយៈ

On Wednesday, July 11th, 2018 in Exchange Program. No Comments

អបអរសាទរដល់និស្សិតថ្នាក់ក្រោយបរិញ្ញាបត្រ ចំនួន ៤ រូប គឺ កញ្ញា ម៉ុម លីតា កញ្ញា យ៉ុង សារឿត កញ្ញា ស៊ុន ស្រីនាង និង កញ្ញា អ៊ុយ សុខហ៊ាង ដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញបត្រជាន់ខ្ពស់គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីប្រកបដោយនិរន្តភាព ដែលបានទទួលអាហារូបករណ៍ក្នុងកម្មវិធីបោះជុំរំរយៈ ពីរសប្តាហ៍ និងការផ្លាស់ប្តូរសិក្សារយៈពេល មួយឆមាស នៅសាកលវិទ្យាល័យ Universiti Putra Malaysia (UPM) ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី និង សាកលវិទ្យាល័យ Universita Gadjah Mada (UGM) ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ក្នុងឆ្នាំសិក្សា ២០១៨-២០១៩ ក្រោមកម្មវិធីគម្រោងអ៊ីរ៉ាស្មូស បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់វិទ្យាសាស្ត្រ សន្តិសុខអាហារ និងបម្រែបម្រួល អាកាសធាតុ។ សូមជូនពរអោយពួកគេជោគជ័យក្នុងការសិក្សា។

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


ព័ត៌មានទូទៅ