កសិកម្មកម្ពុជា និងកូរ៉េ

On Saturday, July 8th, 2017 in Ceremony, Cooperation Program, The discussion, Workshop. No Comments

កាលពីថ្ងៃទី០៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧នេះ មហាវិទ្យាល័យកសិកម្ម និងកែច្នៃអាហារនៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង បានរៀបចំនូវសិក្ខាសាលាស្តីពី៖ “កសិកម្មកម្ពុជា និងកូរ៉េ” នៅសាលប្រជុំ H2 នៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង ដែលមានការចូលរួមពីក្រុមប្រឹក្សាក្រុមអ្នកជំនាញស្រាវជ្រាវកសិកម្មកូរ៉េ និងលោក ប៊ិន ឆុំ សាកលវិទ្យាធិការរងនៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង លោកព្រឹទ្ធបុរសស្តីទី ព្រមទាំងសាស្រ្តាចារ្យ បុគ្គលិក និងនិស្សិតនៃមហាវិទ្យាល័យកសិកម្ម និងកែច្នៃអាហារ ក្នុងគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយនិងចែករំលែកនូវការស្រាវជ្រាវថ្មីៗទៅកាន់គ្នាទៅវិញទៅមក។ សិក្ខាសាលានេះត្រូវបានរៀបចំ និងសម្របសម្រួលដោយលោក Yoo Sang សាស្រ្តាចារ្យបម្រើការនៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យកសិកម្ម និងកែច្នៃអាហាររបស់សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងផងដែរ។


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


ព័ត៌មានទូទៅ