មន្រ្តីសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងចំនួន០៣រូប បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំបើកកម្មវិធីគម្រោង SICA

On Tuesday, June 12th, 2018 in meeting. No Comments

ថ្ងៃព្រហស្បត៍ ៩រោច និង ថ្ងៃសុក្រ ១០រោច ខែជេស្ឋ សំរឹទ្ធស័ក ពស ២៥៦២
ត្រូវនឹង ថ្ងៃទី ៧ និង ៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨៖
មន្រ្តីសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងចំនួន០៣រូប៖
១ លោកជំទាវ សៀង ឯមទទឹម សាកលវិទ្យាធិការ
២ បណ្ឌិត សំ រ៉ានី សាកលវិទ្យាធិការរងទទួលបន្ទុកការិ. ធានាគុណភាពផ្ទៃក្នុង
៣ លោក លី វណ្ណារ័ត្ន ប្រធានការិ. ធានាគុណភាពផ្ទៃក្នុង
បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំបើកកម្មវិធីគម្រោង SICA នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញស្តីអំពី ការពង្រឹងការធានាគុណភាពអប់រំតាមគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សានៅកម្ពុជា


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


ព័ត៌មានទូទៅ