មានការចុះអនុស្សារណៈយោគយល់រវាង សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង និងអង្គការBRAHMA KESA

On Wednesday, December 13th, 2017 in MOU. No Comments

នារសៀលថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ វេលាម៉ោង ៣:០០ កន្លងផុតថ្មីៗនេះ នៅសាលប្រជុំបន្ទប់ H2 នៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង មានការចុះអនុស្សារណៈយោគយល់រវាង សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង និងអង្គការBRAHMA KESA ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់លោកជំទាវសាកលវិទ្យាធិការ អបដោយវត្តមានរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់មហាវិទ្យាល័យនៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង ជាមួយនិងគណៈប្រតិភូដែលអញ្ចើញមកពីអង្គការ BRAHMA KESA។ ដំណើរនៃកិច្ចប្រជុំបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូន និងសប្បាយរីករាយក្នុងដំណើរការនៃការសហប្រតិបត្តិការគ្នាជាដៃគូលើឆាកអន្តរជាតិ៕


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


ព័ត៌មានទូទៅ