កិច្ចប្រជុំប្រចាំខែស្តីពី៖ “ការអនុវត្តនីតិវិធីហិរញ្ញវត្ថុនិងរដ្ឋបាល”

On Monday, June 22nd, 2020 in meeting. No Comments

នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទ ២កើត ខែអាសាឍ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ២២ ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០២០នេះ សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែស្តីពី៖ “ការអនុវត្តនីតិវិធីហិរញ្ញវត្ថុនិងរដ្ឋបាល” ស្ថិតក្រោមក្របខ័ណ្ឌនៃគម្រោងកែលម្អការអប់រំនៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា (HEIP)។


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


ព័ត៌មានទូទៅ