ពិធីបើកសន្និសីទអន្តរជាតិស្តីពី៖ “ប្្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីចរន្តទឹកជំនន់”

On Monday, July 24th, 2017 in Ceremony, Workshop. No Comments

ក្រុងសៀមរាប ថ្ងៃទី ២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧

ពិធីបើកសន្និសីទអន្តរជាតិស្តីពី៖ “ប្្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីចរន្តទឹកជំនន់” ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អមដំណើរដោយឯកឧត្តមអនុរដ្ឋលេខាធិការ អគ្គលេខាធិការ អគ្គលេខាធិការរង នាយកខុទ្ទកាល័យ ព្រមទាំងឯកឧត្តមទីប្រឹក្សាក្រសួងបរិស្ថាន និងអ្នកស្រាវជ្រាវជាតិ នឹងអន្តរជាតិចំនួន ១៥ ប្រទេសបានអញ្ជើញចូលរួមផងដែរ។


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


ព័ត៌មានទូទៅ