យុទ្ធសាស្រ្តបង្រៀន និងការវាយតម្លៃដែលលើកកម្ពស់ការត្រិរិះពិចារណា វគ្គ២

On Tuesday, September 27th, 2016 in Lecturer Exchange, Lecturer Volunteer, Workshop. No Comments

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ នេះ លោក ប៊ិន ឆុំ សាកលវិទ្យាធិការរងនៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង បានអញ្ជើញចូលរួមចែកវិញ្ញាបនបត្រដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង ជំនាញអក្សរសាស្រ្តអង់គ្លេស ដែលបានចូលរួមសិក្ខាសាលាស្តីពី៖ “យុទ្ធសាស្រ្តបង្រៀន និងការវាយតម្លៃដែលលើកកម្ពស់ការត្រិរិះពិចារណា វគ្គ២” ដែលមានវាយគ្មិនលោកបណ្ឌិត Don Jordan និងលោកស្រី Ellen Cornish អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកសិក្សាមកពីប្រទេសអូស្រ្តាលី។


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


ព័ត៌មានទូទៅ