បានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី “កម្មវិធី WordPress Fundament”

On Tuesday, February 27th, 2018 in Workshop. No Comments

នៅថ្ងៃច័ន្ទ ៥កើត ខែផល្គុន ឆ្នាំរការ នព្វស័ក ព.ស ២៥៦១ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៦ ខែកុម្ភៈ គ.ស ២០១៨ សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង បានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី “កម្មវិធី WordPress Fundament” បានបង្រៀនដោយលោក បី សុជា ដែលជាអតីតនិស្សិត នៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង។ វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះមានគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយ និងបណ្តុះបណ្តាលទៅលើការប្រើប្រាស់កម្មវិធី WordPress Fundament ដែលជាកម្មវិធីសិក្សាសម្រាប់ការបង្កើត Website ។

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


ព័ត៌មានទូទៅ