សូមថ្លែងអំណរគុណដល់បុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តរបស់អង្គការកយកា និង លោកស្រីបណ្ឌិត ចូ មុនហ៊ី

On Tuesday, February 13th, 2018 in Uncategorized. No Comments

សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តរបស់អង្គការកយកា និងជាសាស្រ្តាចារ្យភាសាកូរ៉េ លោកស្រីបណ្ឌិត ចូ មុនហ៊ី(Cho Moon Hee)ដែលតែងតែស្រលាញ់ និងគិតគូរដល់និស្សិត។ សំខាន់ជាងនេះទៅទៀត លោកសាស្រ្តាចារ្យបានខិតខំស្នើសុំការឧបត្ថម្ភតុកៅអី ដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលដល់សកម្មភាពស្វ័យសិក្សារបស់និស្សិត។
សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងសូមកោតសរសើរដល់ទឹកចិត្តដ៏ប្រពៃរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យចំពោះនិស្សិត តាមរយៈការបង្កើតបរិយាសកាសសិក្សាថ្មីៗនេះឡើង។
សាកលវិទ្យាល័យក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់អង្គការកយកាផងដែរ ដែលតែងតែផ្តល់ការឧបត្ថម្ភជំនួយជាច្រើនទាំងបច្ចេកទេស ថវិកា និងស្មារតីដល់សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងរបស់យើងខ្ញុំ។


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


ព័ត៌មានទូទៅ