សិក្ខាសាលាស្តីពី “ស្រ្តី និងភាពជាអ្នកដឹកនាំ”

On Friday, September 1st, 2017 in Workshop. No Comments

នៅរសៀលថ្ងៃសៅរ៍ ទី ២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ លោកជំទាវសៀង ឯមទទឹម សាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងបានផ្ដល់កិត្តិយសធ្វើជាវាគ្មិនក្នុងសិក្ខាសាលាស្តីពី “ស្រ្តី និងភាពជាអ្នកដឹកនាំ” នៅសាលប្រជុំH2សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង ។ លោកជំទាវបានពន្យល់ណែនាំ និងលើកទឹកចិត្តយុវជន ឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សា និងស្វែងយល់អំពីរបៀបនៃការសិក្សាក្នុងសម័យកាលបច្ចេកវិទ្យានេះ ដើម្បីបោះជំហានទៅរកភាពជោកជ័យ។ ក្នុងឱកាសនោះផងដែរ លោកជំទាវបានអនុញ្ញាតឱ្យយុវជនខ្មែរតែមួយចូលជួបសម្តែងការគួរសម នឹងក្រេបយកចំនេះដឹងពីសិក្ខាសាលានេះ។


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


ព័ត៌មានទូទៅ